Ptačí chřipka není problém

Ptačí chřipka není problém, problém jsou lidé, kteří se jí bojí, říká ve své tiskové zprávě Český svaz ochránců přírody. A vše základní shrnují do třech bodů:

1.Normálně se chovající člověk u nás nemá šanci se touto chřipkou nakazit.

2. Krmit volně žijící ptáky, poskytovat jim místa pro hnízdění a těšit se z jejich přítomnosti je normální chování člověka.

3. Je zcela zbytečné, neefektivní a nezákonné pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhánět ptáky z míst, kde se běžně vyskytují, nebo je či jejich hnízda likvidovat.

Lidé, informovaní o možnosti přenosu ptačí chřipky na člověka, se na Český svaz ochránců přírody (ČSOP) obracejí s dotazy ohledně pomoci ptákům – máme raději odstranit ptačí krmítko z našeho okna? Máme ze zahrady odstranit ptačí budky?

Těm všem Petr Stýblo z ČSOP vzkazuje: „Chovejte se tak, jak byste se chovali, kdybyste o ptačí chřipce nikdy neslyšeli. Těšte se s přítomnosti ptáků ve vašem okolí a pomáhejte jim. Budete-li se chovat normálně, nehrozí vám žádné nebezpečí.“

Co dělat při nálezu nemocného ptáka?

Ochránci dále doporučují: při nálezu zraněného či zjevně nemocného ptáka je normální se ho nedotýkat a informovat o podrobnostech nálezu co nejrychleji místně příslušnou záchrannou stanici pro handicapované živočichy. Kontakty na stanice jsou na www.zachranazvirat.cz. Záchranná stanice se ve spolupráci s Státní veterinární správou postará o odborný odchyt a další vyšetření. Je-li takových ptáků více pohromadě či jsou-li ptáci mrtví, je nutné zavolat rovnou Státní veterinární správu (tel. 227010142), jednotlivé Krajské veterinární správy (KVS) podle místa nálezu (nebo inspektoráty KVS v okrese).

Je zcela zbytečné, neefektivní a nezákonné pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhánět ptáky z míst, kde se běžně vyskytují, nebo je či jejich hnízda likvidovat.

V případě, že se veřejnost setká s úmyslnou likvidací ptáků či jejich hnízdišť, doporučuje ČSOP  ihned kontaktovat Policii ČR, Českou inspekci životního prostředí (www.cizp.cz), Český svaz ochránců přírody (tel. 222516115) nebo Českou společnost ornitologickou (tel.: 274 866 700).

Informace o nákaze a možnostech nakažení v principu odpovídají stanovisku Státní veterinární správy a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. I když v jihovýchodní Asii došlo k rozsáhlým epidemiím v chovech drůbeže, nákaza se u člověka i přes minimální ochranu pracovníků provádějící likvidaci farem vyskytla ojediněle. Protože pravděpodobnost onemocnění člověka ptačí chřipkou je velmi malá, v rámci ČR jde především o veterinární problém.

Virus chřipky je schopen modifikovat své vlastnosti, takže jej organismus včas nerozpozná jako nebezpečí, vůči kterému je nutno se bránit. Odborníci upozorňují, že právě tato variabilita viru – schopnost měnit své vlastnosti – je určitým rizikem, kdy virus např. přechází na jiné druhy zvířat (bylo potvrzeno nakažení prasat ptačí chřipkou). Virus může měnit své vlastnosti také ohledně šíření, virulence a dalších. Zvýšení infekčnosti – nakažlivosti pro lidi se u ptačí chřipky zatím naštěstí nepotvrdilo. Přestože tato situace zvýšené virulence viru není na pořadu dne, odborníci s ní teoreticky počítají a již dnes jsou na ni připraveni. Zatímco při sezonní epidemii u běžné chřipky onemocní 5 až 10 % obyvatelstva, u velké epidemie (tj. pandemie) chřipky se nakazí až 50 % obyvatel.