bodovy system, nova pravidla
Ilustr. foto: Jan Lokos/Velká Epocha

Ukazuje se, že bodový systém jako preventivní opatření proti porušování pravidel selhává - poté, co byl loni zaveden jako součást nového silničního zákona, si většina řidičů myslí, že první rok završili s čistým štítem. Mnozí ale mohou být nemile překvapeni.

"Začíná přibývat řidičů, kteří jdou vyřídit první malou pokutu a na úřadě zjistí šokující fakt, že jim hrozí odebrání řidičského průkazu, protože už mají třeba deset z maximálně dvanácti trestných bodů. Náhle se ukáže, že už spáchali několik přestupků, jenže o tom nevědí. Ještě jim nepřišla obsílka. Jde hlavně o problém s radary, které fotí rychle jedoucí řidiče," uvedla MF Dnes.
Dále uvádí zkušenost Václava T: "Šel jsem vysvětlit překročení rychlosti asi o dvacet kilometrů. Když jsem zaplatil tisíc korun pokuty, zjistil jsem, že mi odebrali ještě šest bodů za další tři přestupky. O těch mi ale nikdo neřekl."

Tuto situaci způsobuje pomalé projednávání přestupků na příslušných úřadech, případů je hodně a úředníci mají ze zákona na vyrozumění "postiženého" řidiče dvanáct měsíců. Po připsání prvních bodů na své konto by pravděpodobně každý zpomalil. Podle vyjádření ministerstva dopravy neznalost vlastního bodového konta neomlouvá a každý řidič má možnost se o svém stavu bodů na úřadě průběžně informovat.

Nedostatky se řeší

Naši poslanci už některé nedostatky nového silničního zákona řešili: schválili novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta má zmírnit vybrané postihy a zároveň odstranit některé chyby a nelogičnosti bodového systému. Novela mimo jiné ruší trest pro řidiče či cyklistu, který při nehodě zraní sám sebe. Pomalé řešení přestupků na úřadech ale neřeší.                                                       

Bývalý ministr dopravy Milan Šimonovský si selhání bodového systému nepřipouští, jako nápravu  by ale přijal více úředníků pro projednávání dopravních přestupků. Ministr Řebíček doporučuje, aby se k hlubším úpravám zákona přistoupilo až po jeho celkovém zhodnocení, tedy nejméně po roce fungování.

Co hovoří statistika


Policie ČR za prvních pět měsíců letošního roku šetřila 70 747 nehod, při kterých bylo 379 osob usmrceno, oproti stejnému období loňského roku před zavedením bodového systému to je nárůst  o 10,17 %. Další údaje můžeme vyčíst z grafu.

bodovy system, nova pravidla

Pokles počtu nehod se dá vysvětlit zvýšeným limitem 50 tisíc korun pro povinnost ohlásit dopravní nehodu policii. V grafu můžeme ale vidět nárůst počtu usmrcených při dopravních nehodách v roce 2007 po poklesu v letech 2003-2006. To nám jasně signalizuje, že něco není v pořádku.

V kampani "nová pravidla" nám loni ministerstvo dopravy slibovalo zvýšení bezpečnosti na našich silnicích díky novým preventivním opatřením. V tomto případě prevence evidentně selhala.