V pátek 1. června 2007 večer v Obořišti u Příbrami ukončil svůj život spisovatel, který byl známý pro svůj nesmiřitelný postoj vůči komunismu.

Jan Beneš vystudoval Umprum v Praze a potom dálkově i práva na Univerzitě Karlově. V 50. a v 60. letech byl u nás několikrát vězněn. V době své základní vojenské služby byl jako voják v r. 1958 odsouzen za údajnou krádež výstroje a podvracení bojové morálky.

Od r. 1964 přispíval do Tigridova exilového Svědectví, u nás publikoval v Plameni, v Literárních novinách a v Hostu do domu. Jeho knižní debut vyšel v r. 1963, byl to povídkový soubor Situace.

Se svou upřímností až prostořekostí proslul koncem 60. let jako „enfant terible“ české literatury. Jeho spisovatelský jazyk je osvobozen od jakýchkoliv bolševických výrazů.  Ještě před tzv. Pražským jarem, v roce 1966 byl v Československu zatčen a poté odsouzen k pěti letům za vlastizradu. O dva roky později byl omilostněn prezidentem Antonínem Novotným.

V Československu prošel, ať už na svobodě, nebo ve vězení, množstvím nejrůznějších povolání.

V roce 1969 se mu podařilo emigrovat do USA, kde po 19 let učil na středisku CIA v Monterey v Kalifornii češtinu, zeměpis a dějepis zpravodajské důstojníky, agenty FBI, CIA a diplomatický personál. Deset let bojoval s čs. úřady, aby za ním mohly přijet jeho dvě děti. Během toho času dokázal vystudovat pedagogiku na Chapman College v Kalifornii (1979-81)

Po sametové revoluci se vrátil do Československa, kde svými publikacemi bojoval především proti komunismu. Zajímavé je, že jeho texty ze Spojených států nepostrádají jistou dávku ironie i vůči životu v USA, jakoby nezapřel v sobě věčného rebela. V 60. letech vydal tři sbírky povídek, velká část vydání poslední sbírky se už na pulty knihkupectví nedostala. Jan Beneš publikoval i během emigrace v exilových nakladatelstvích (Sixty-Eight Publishers, Index, Konfrontace), za vrchol jeho díla je považován reportážní román Zelenou nahoru, který líčí americkou realitu 60. a 70. let. Známé jsou jeho díla Americký pitaval a Druhý dech.

V 90. letech vydal další sbírky povídek a stále více se věnoval literatuře faktu.

Z Obce spisovatelů vystoupil r. 1997 na protest proti minulosti jednoho z jejích funkcionářů.

Smutné je, že ještě v r. 2005 se stal obětí nespravedlivého pronásledování ze strany českých úřadů v souvislosti s konfliktním motoristou po incidentu, k němuž došlo v Dobříši, nespravedlivý rozsudek byl po nátlaku spolku Šalomoun zrušen.

Graham Greene ocenil Jana Beneše, autora syrových povídek z vojenského a vězeňského prostředí za komunistické diktatury v Československu,  takto:

„Každé vyprávění o pracovních táborech stojí nutně v Solženicynově stínu. Pro mne je ale Druhý dech lepší knihou, než Ivan Děnisovič.“