Od 29.5. do 31.5. proběhly v Brně na výstavišti Ekologické veletrhy, zaměřené na vodní hospodářství, nakládání s odpady a ochranu všech životních složek. Tvořily je mezinárodní výstava Vod-Ka, vodovody kanalizace a ENVI Brno, mezinárodní veletrh technologií pro ochranu a tvorbu krajiny.

Ve výstavních prostorách se prezentovaly firmy, které vyrábějí a nabízejí technologie na zpracování odpadních vod. Obchod s těmito technologiemi je v nynější době velice lukrativní a potřebnost těchto služeb se odráží při všech činnostech lidstva.

Většina vystavujících firem byla zastoupena vyspělými zeměmi západní Evropy, zatímco většina zahraničních návštěvníků pocházela ze zemí postkomunistických, Balkánu a Blízkého východu, které jsou na začátku cesty ke zlepšení ekologické rovnováhy. Předpokládá se, že právě tamější trh se v budoucnu stane odbytištěm opatření, které by mělo zlepšit a zefektivnit jejich hospodářství. Ekologický veletrh má však smysl i pro návštěvníky, kteří se chtěli informovat o výrobcích pro fyzické osoby. Stánky ministerstev životního prostředí a zemědělství nabídly návštěvníkům informace z jejich resortu a odborné rady svých zaměstnanců.

Na veletrhu bylo možno srovnávat zboží od 300 firem z 12 zemí světa. A 8500 návštěvníků je dostatečným důkazem, že Ekologické veletrhy Brno měly smysl a že zájem o ekologii v naši zemi je důležitou součástí společnosti.

s využitím: vakinfo.cz