Brno - Žaloba organizace Děti země na nedořešení 25 metrů vysokých výduchů  rozestavěného brněnského tunelu byla uznána Městským soudem v Praze. Stavbu čeká další odklad. 

Dobrovského tunely, jedna z nejdražších současných staveb v Brně, které by se měly stát součástí městského okruhu a odlehčit tak městské dopravě v centru, přišly o klíčové stavební povolení a jejich ražba je tímto odložena. Rozhodl tak Městský soud v Praze na základě žaloby organizace Děti Země.

Soud uznal, že Ministerstvo dopravy pochybilo, když u výstavby 25 metrů vysokých komínových výduchů nad tunely ignorovalo rozhodnutí odboru životního prostředí magistrátu o ochraně krajinného rázu. Před vydáním stavebního povolení měla být totiž vybrána jejich konečná podoba a také předložen projekt jejich ozelenění vegetací, což se ale nestalo.

„Výsledek jsme v podstatě očekávali, neboť úředníci si nemohou dovolit nerespektovat podmínky jiného správního rozhodnutí a měnit jejich text, jak se jim zachce,“ vysvětluje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Politický tlak před volbami

Jednání Ministerstva dopravy si Patrik vysvětluje politickým tlakem vydat stavební povolení ještě před loňskými červnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Nasvědčuje tomu slavnostní zahájení stavby 18. května minulého roku, na němž se účastnil ministr Šimonovský a tehdejší premiér Jiří Paroubek.

Hluk a vibrace komplikují život majitelům domů

Tunely se nelíbí ani majitelům domů u výjezdů, mají obavy z přílišného hluku a z devastace jejich domů vibracemi a podklesy. Dvěma podaným žalobám majitelů domů soud vyhověl.

Zatím dvouleté zpoždění

Tunely Dobrovského mají délku 1,25 km a jejich výstavba měla původně začít v březnu 2006, nyní to vypadá na dvouleté zpoždění. Hotovy měly být za šest let. Náklady jsou asi 8 miliard korun.

Osud nádraží s otazníkem

Otazník visí také nad dalším velkým brněnským projektem, a to nad stavbou železničního nádraží v odsunuté poloze.

Ekologové totiž opakovaně upozornili na to, že vliv na krajinný ráz nebyl u této stavby vůbec posouzen, zejména u samotné nádražní budovy a vysokých mostů.