Image


10. května 2007, dva dny po výročí ukončení II. světové války, byla otevřena výstava s názvem - Konflikty II. poloviny 20. století. Rozumí se tím válečné konflikty  netradičně pojaté výstavou modelů bojových, převážně leteckých zbraní.

Vernisáž se konala v historické budově Muzea Vysočiny za přítomnosti prvního náměstka primátora Jihlavy p. Radka Vovsíka, zástupce armády z Krajského vojenského velitelství v Jihlavě a především členů Klubu plastikových modelů, nadšenců a dalších přívrženců letectva či historických válečných modelů.

Úvodní slovo si vzal historik PhDr. p.Zdeněk Jaroš, který se zmínil o vývoji modelářství, ve kterém skončilo „povinné“ přelepování symbolů nacistických svastik na modelech německých letadel pěticípými hvězdami, a ocenil kvalitativní vzestup vývoje vytváření modelů od r. 1967. Neváhal nazvat tyto modely malými uměleckými díly. „Jenom ten, kdo si sám opravdu zkusí slepit takový model, ocení tu dřinu a zaujetí, které to provází,“ řekl.

Předseda jihlavského Občanského sdružení Klubu plastikových modelářů  p. Leoš Licha svěřil, že nynější ředitel muzea, Dr. Malý, je nakloněn netradičním akcím a umožnil konání této zajímavé výstavy. Další člen klubu p. Slavík vzdal hold umu modelářů a velmi vhodně upozornil na to, že technický rozvoj a pokrok lidstva poskytl služby dobru i zlu. Řekl, že některé typy deprimujících válečných konfliktů  skýtají podnět k zamyšlení. „Dělá se spousta charitativních akcí, ale ve světě se válčí dále, klid není!“

Zástupce armády mjr. Karel Čech upozornil na druhou část výstavy a to výstavu na počest výsadkového vojska „Hedvábný armády hrot“, která ukazuje 60letou historii výsadkářů ČSR, ČSSR a ČR.

Když přejdeme k samotné výstavě, můžeme jen obdivovat zručnost, dřinu a trpělivost tvůrců modelů. Měřítka modelů válečné techniky jsou zde v poměru 1/72 a 1/35, měřítka samotných letadel pak v poměru 1/72 a 1/48. V jednotlivých vitrínách vidíme miniaturní napodobeniny válečných strojů – stíhaček, bombardérů, vrtulníků,  křižníků, letadlových lodí, a dalších, tvarem, barvou i detaily naprosto věrných podle skutečných objektů.

Jednotlivé vitríny jsou tématicky laděné

„Válka v Pacifiku“ – reprezentovaná např. historickým modelem torpédového bombardéru Nakajima B5 N2 Kate, který 7. 12. 1941 zaútočil na Pearl Harbor. Jeho protiváhu představuje model Boeing B-17D.

Nemůže chybět téma „Bitva o Velkou Británii“ a zde se skví jedno z nejslavnějších bojových letadel – Spitfire. Některé nesou na kabině polské, některé československé znaky.

Další tématické celky ve vitrínách za sklem jsou motivovány jako např. „Válka v Atlantiku“ – představuje se model křižníku „Bismarck“ s letouny např. Foke Wulf versus Hurricane..

Následuje  „II. Fronta“  se zástupci Douglasem Dakotou, Supermarine Spitfire. Nebo západní fronta reprezentovaná Fairey Barracuda II. Či Sea  Hurikane. Dále „Sovětsko-Finská válka“, Útok na Francii“, „Italsko- Habešská válka“, „Polská válka“, „Východní fronta“ reprezentovaná Iljušinem a Lavočkinem nebo „Čínsko-Japonská válka“.

Vše je představeno dokonalostí modelů, vytvořených mravenčí pílí trpělivých modelářů.

Nechybí tu za sklem vystavené odznaky RAF, zbraně z dukelské bitvy nebo menší celek z I. světové války, s letadlem Spad S XIII a dalšími modely.

Dobové plakáty na zdech dokreslují atmosféru této, v pořadí celkem deváté výstavy plastikových modelů.

Zatímco obcházím skleněné vitríny, jsem zahrnována vědomostmi a znalostmi modelářů, kteří vědí o druhé světové válce více, než obvyklé učebnice dějepisu, a zde mají příležitost se jimi blýsknout. Hovoří opravdu velice fundovaně.

Lidé jsou neobyčejně vynalézaví v tom, jak druhému ublížit

„Lidé jsou neobyčejně vynalézaví v tom, jak druhému ublížit. Ti druzí zase vymýšlejí, jak se vůči ubližování bránit. Je paradoxem, že díky válkám vědecko-technický pokrok zaznamenal tak výrazný vývoj! Jakýkoliv příští válečný konflikt s tak pokročilou technikou zabíjení by měli posoudit nikoliv politici, ale matky a lékaři.“ Dodává P. Slavík, člen klubu