Image

Dobrovoľníci prijímajú dary na pomoc pri liečení onkologických ochorení (Inga Longauerová, Veľká Epocha)

Prešov, 13. apríl. 2007- Už po jedenásty rok predstavuje 13. apríl pre Prešovčanov  Deň narcisov - Deň boja proti rakovine. V tento deň je možné prispieť dobrovoľnou sumou peňazí na pomoc pri liečení onkologických ochorení.

Minulý rok sa v Prešove vyzbieralo okolo 200 tisíc korún. Polovica z toho poputovala do mestskej FNsP J. A. Reimana na kúpu prístrojov na vodu, čo má pomôcť dodržiavať pitný režim najmä ľuďom pri liečení chemoterapiou. Rovnaká suma bola venovaná bratislavskej centrále Ligy proti rakovine a časť išla na doliečovacie pobyty pre pacientky s recidívou.

Zbierku už tradične zabezpečovali dobrovoľníci z radov študentov stredných a vysokých škôl. Ich úlohou bolo takisto poskytovať verejnosti  letáky a ďalšie informácie o zdravotnej a sociálnej pomoci pre pacientov trpiacich rakovinou. Symbolický narcis v podobe odznaku bol viditeľný u väčšiny dobrosrdečných obyvateľov, čo bolo znakom mimoriadnej úspešnosti akcie. Potvrdzujú to aj dobrovoľníčky Lýdia a Táňa z Prešovskej univerzity - fakulta zdravotníctva : „Reakcie ľudí sú veľmi pozitívne. S úsmevom prispievajú, niektorí dokonca až 400 korún.“ K úspechu nepochybne prispelo aj pekné slnečné počasie a ochota zo strany dobrovoľníkov.

Organizáciu Dňa narcisov v Prešove zastrešovalo Občianske združenie Venuša, ktoré združuje okolo 50 onkologických pacientiek v meste a má už 13 ročnú existenciu. Jeho členovia pracujú čisto na dobrovoľníckej báze so snahou pomôcť ženám s rakovinou. Združenie okrem iného plánuje v meste zriadiť aj hospic.  Veľkou pomocou, hlavne pre pacientky zo širšieho okolia, by bol hospic mobilný, čo je vlastne sanitka s potrebným technickým zariadením a zdravotná sestra. Zatiaľ ako jeho náhrada vykonáva túto činnosť  jediná dobrovoľníčka bez nároku na honorár, poháňaná len snahou pomôcť tým , ktorí sú v núdzi.

Je ešte množstvo vecí, ktoré v meste chorým ľuďom chýbajú a mesto dúfa, že budúcoročný  Deň narcisov bude mať minimálne taký úspech ako ten dnešný a viacero Prešovčanov sa stotožní s názorom prispievajúcej gymnazistky Pólky: „Zbierka je podľa mňa dobrá vec. 20 korún predsa nezabije, najmä keď tým môžeme pomôcť iným pri boji proti rakovine.“