Jedenadvacátý březen je Mezinárodním dnem pro odstranění rasismu. U příležitosti tohoto dne připravily Charita Olomouc spolu s Multikulturním centrem Praha a koalicí občanských sdružení informační kampaň Oranžová stužka, která má za cíl upozornit především na projevy rasové diskriminace v České republice a její oběti.

Ve středu 21. března po celý den v sedmi městech České republiky (v Brně, Liberci, Praze, Olomouci, Ostravě, Strakonicích a Ústí nad Labem) dobrovolníci z neziskových organizací a škol rozdávali lidem informační letáky spolu s oranžovými stužkami, jež mají symbolizovat odmítnutí všech forem rasové diskriminace. Součástí Oranžové stužky byl i koncert proti rasismu, který se uskutečnil téhož dne večer v Praze.

V České republice je to především romská komunita, která čelí bariérám v možnostech získat zaměstnání nebo odpovídající bydlení. „Jedním z nejpalčivějších problémů je ale nerovný přístup romských dětí ke vzdělání,“ upozornil ředitel české pobočky Amnesty Internacional Zdeněk Rudolský.

Podobné stanovisko zaujal i Martin Kučera z olomoucké charity, který uvedl: "Mezi skupiny nejvíce ohrožené rasovou diskriminací v České republice patří Romové. S rasovou diskriminací se lze nejčastěji setkat v oblasti zaměstnání, bydlení, v přístupu ke vzdělání a v případech rasově motivovaného násilí a kriminality,"

Česká republika navíc nepřijala tzv. antidiskriminační zákon, jehož návrh na jaře 2006 zamítla Poslanecká sněmovna. „K přijetí normy, která by zaručila rovné postavení všem bez ohledu na rasu, pohlaví, věk nebo sexuální orientaci, se Česká republika zavázala při vstupu do EU,“ dodává Zdeněk Rudolský.

ČR dosud neratifikovala ani Protokol číslo 12. k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, který usiluje o eliminování diskriminace. Evropský komisař pro lidská práva Álvaro Gil-Robles vyjádřil při své loňské návštěvě Prahy nad tímto stavem politování.

Oranžová stužka je součástí Vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR a v rámci kampaně proti rasismu - Projekt tolerance v roce 2006. Koalici občanských sdružení tvoří řada organizací - A Kluby ČR; Charita Olomouc; Drom o.p.s.; IQ Roma Servis; Liberecké romské sdružení; Liga lidských práv; Multikulturní centrum Praha; Nesehnutí; Poradna pro občanství, občanská a lidská práva; Poradna pro uprchlíky; SOZE -- Sdružení občanů zabývajících se emigranty; Step by Stepp; Vzájemné soužití; a YMCA Ústí nad Labem.

Amnesty International: rasismus a diskriminace jsou pro Evropu problémem

Evropská unie letos slaví Evropský rok rovných příležitostí. Rasismus a diskriminace však v členských státech zůstávají rozšířeným problémem, upozorňuje mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International

Amnesty dokumentuje případy diskriminace cizinců a etnických menšin v Evropě. Ve Francii a Británii se muslimské komunity stávají terčem nenávistných útoků, v Řecku, Španělsku a Itálii jsou upírána práva žadatelům o azyl a imigrantům, některé středoevropské státy porušují ekonomická, sociální a kulturní práva Romů. K diskriminaci určitých skupin dochází také v rámci boje proti teroru nebo tzv. nezákonné migraci.

Organizace vítá iniciativy, jako je Evropský rok rovných příležitostí, zároveň ale upozorňuje na rozpor, který panuje mezi politickými sliby a skutečností. Pouze necelá polovina členských zemí EU implementovala národní plány boje proti rasismu. Podobně jen menšina států ratifikovala Protokol umožňující řešit případy diskriminace u Evropského soudu pro lidská práva.

„Viděli jsme, co rasismus v Evropě způsobil v minulosti, máme tedy historickou odpovědnost řešit tento problém jako naprostou prioritu,“ uvedl ředitel Kanceláře AI pro Evropskou unii Dick Oosting.