Společnost Děti Země vyhlašuje letos už 15. ročník ankety o antiekologický čin “Ropák roku“ a ankety “Zelená perla“.

Záměrem ankety “Ropák roku“ je upozornit na lokální i celostátní ekologické problémy a konkrétní projekty poškozující životní prostředí. Vyhlašují ji Děti Země od roku 1992 a v roce 1995 je rozšířena o další anketu o antiekologický výrok “Zelená perla roku”. 

Image

Ropák výtvarnice Barbary Šalamounové (pro film Ropáci režiséra Jana Svěráka - 1988)

„Horkými kauzami budou za jižní Moravu zřejmě vydání dvou souhlasných stanovisek MŽP, a to za vedení silnice R55 přes ptačí oblast u Bzence bez posouzení varianty mimo ni a za podporu územního plánu Břeclavska bez porovnání spojení Brna s Vídní čtyřproudovou silnicí kolem Břeclavi,” domnívá se Miroslav Patrik z Dětí Země.

Kandidáta na ropáka může navrhnout kdokoliv, když uvede jeho jméno, zaměstnání a ověřitelný důvod navržení, tzn. prosazovaní nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké „antiekologické“ stavby. To vše se musí vztahovat k roku 2006. Důležité je také zaslat písemné podklady jako důkazy pro kandidaturu.

Na základě zaslaných kandidátů do obou anket pak nezávislá Komise, která je složená z více jak stovky vědců, publicistů, umělců, politiků a ekologických aktivistů, ve dvou kolech rozhodne o pořadí. Výsledky budou zveřejněny 27. dubna 2007 v Brně


Galerie ropáků za čtrnáct ročníků

1992    Július Binder (ředitel bratislavského podniku             Vodohospodářská výstavba)
1993     Václav Klaus (předseda české vlády) a                Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a
            obchodu)
1994     František Benda (ministr životního
            prostředí)
1995    František Malý (přednosta Okresního úřadu             v Berouně)
1996     Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy                 INVESTprojekt s. s r. o.)
1997     Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí             Morava, a. s. v Brně)
1998     Miroslav Grégr (ministr průmyslu a  
            obchodu)
1999     Jiří Drda (poslanec a předseda  před-   
            stavenstva liberecké firmy Termizo,a. s.)
2000     Josef Běle (náměstek ministra životního
            prostředí)
2001     Miroslav Beneš
            (poslanec a místopředseda ODS)
2002     Pavel Švarc (gen. ředitel a předseda
            představenstva Unipetrolu, a. s. a
            předseda představenstva Spolany, a. s.)
2003     Jaromír Schling (poslanec)
2004     Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu
            a obchodu)
2005     Vlastimil Aubrecht (poslanec a bývalý
            zmocněnec vlády ČR pro severozápadní
            Čechy)


Loňský rok „usilovalo“ o vítězství v anketě 31 osob a o Zlatou perlu se přihlásilo 56 výroků odporujících ekologickému smýšlení.

Titul Ropák 2005 získal poslanec z ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro SZ Čechy Vlastimil Aubrecht mj. za zpochybňování vládou v roce 1991 vyhlášených územně ekologických limitů na ochranu podkrušnohorské přírody a krajiny a také obcí Horní Jiřetín a Černice před další povrchovou těžbou uhlí a za hlavní podporu při předložení poslaneckého návrhu na změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým by se téměř zamezila možnost veřejnosti ovlivnit rozhodování správních orgánů.

Vítězem ankety Zelená perla 2005 se stal prezident ČR Václav Klaus (jako předseda vlády tuto cenu získal i za rok 1995), který napsal: „Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!“

Ropáci a Smraškod obyčajný

Označení Ropák se poprvé objevilo v oscarovém dokumentárním film Jana Svěráka “Ropáci” z roku 1988 (anglicky Oil Gobblers).  „Film o ropácích přinesl lidstvu první zprávu a zároveň smutnou pravdu, že Homo sapiens sapiens je postupně nahrazován druhem Petroleus mostensis (ropák bahnomilný) a PŘÍRODA PŘÍROPOU“, píše se o filmu na stránkách Děti země. Po vzoru české ankety Ropák roku se také na Slovensku od r. 2002 koná obdobná anketa pod názvem Smraškod obyčajný.