Praha, 19. března. V sobotu se v Kongresovém centru Praha konal již 7. ročník  konference INSPO – Internet a Informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Tato konference již tradičně probíhá v rámci projektu Březen – měsíc internetu, jehož organizátorem je sdružení BMI.

Smyslem konference bylo upozornit na možnosti a výhody Internetu pro lidi se zdravotním postižením. Ale nejen pro ty. Mottem celé akce bylo:  Internet – výhoda pro znevýhodněné. Do skupiny znevýhodněných osob podle organizátorů patří také senioři, nezaměstnaní či matky na mateřské dovolené.

Na konferenci vystupovali zástupci jednotlivých projektů, organizací či sdružení a svou prezentací ukázali návštěvníkům jak jim Internet a další technologie  mohou pomoci v nejrůznějších situacích. Například on-line Centrum znakového překladu v Ostravě, pomocí něhož se mohou neslyšící domluvit na nejrůznějších úřadech nebo v nemocnici. Neslyšící bude takto okamžitě spojen on-line pomocí webové kamery a internetu se  znakovým tlumočníkem v Centru znakového překladu. Říká ve své zprávě BMI.

Pomocí nového projektu Burza práce se mohou handicapovaní lépe uplatnit na trhu práce. Na tomto portálu Konto Bariéry Nadace Charty 77 soustřeďuje své nabídky a poptávky zaměstnání.Také zde byly představeny nejrůznější vzdělávací programy pro zdravotně postižené jako například projekt Univerzita 4G.

Jak jsou schopni zvládnout práci s Internetem lidé s nejrůznějším postižením, dokumentovali příběhy účastníků v literární soutěže Internet a můj handicap. Na konferenci vítězové soutěže obdrželi hodnotné ceny.

Konference INSPO 2007 patří k jedné z hlavních akcí Března – měsíce internetu.  Záštitu nad jubilejním 10. ročníkem BMI převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Konference INSPO organizuje sdružení BMI  ve spolupráci s AISO ( Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami ) a sdružením Křižovatka.cz. Sdružení BMI je nevládní nezisková organizace, která si klade za cíl podporovat rozvoj Internetu jako komunikačního prostředku, prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích a propagačních aktivit.