(Clearwisdom.net) Podle jednoho čínského přísloví jsou přátelsky myšlená slova, která řekneme ostatním, teplá jako šaty v zimě, zatímco příkrá slova  přinesou více bolesti než meč.

Zde je onen příběh: jistý chlapec měl velice špatnou povahu. Jeho otec mu dal pytel hřebíků a řekl mu, aby pokaždé, když se rozzlobí, zatloukl jeden hřebík do plotu za domem. První den zatloukl chlapec více než třicet hřebíků. Poté se počet zatlučených hřebíků začal snižovat.  Postupně přicházel na to, že je daleko snazší kontrolovat své chování než neustále zatloukat hřebíky. Ve skutečnosti se dá lidská povaha změnit. Vyžaduje to být na sebe přísný a vytrvale se kultivovat.

Nakonec se tento chlapec nikdy nerozzlobil. Když o tom řekl svému otci, ten mu odvětil, aby pokaždé, když se bude schopen ovládnout, jeden hřebík z plotu vytáhl. O něco později přišel chlapec za otcem a řekl mu, že vytáhl všechny hřebíky.

Při pohledu na plot otec řekl: "Odvedl jsi dobrou práci. Ale podívej na ty díry v plotě, které zůstaly po hřebících. Ten plot už nikdy nebude, jaký býval. Ta slova, která řekneš druhým, když se rozzlobíš, nechají na druhých stejné jizvy jako ty hřebíky v plotě. Je to, jako bys někoho zranil nožem; ta rána tam bude stále, nehledě na to, kolikrát se omluvíš. Špatná povaha s sebou přinese spoustu bolesti.

Slova, kterými zraňujeme ostatní, přinášejí mnoho zášti. Některé malicherné rozpory se mohou kvůli nevraživým slovům proměnit v katastrofu. Co tedy mohou špatná slova, kromě nevraživosti a bolesti, přinést?