V Praze se 30. října v divadle Alfred ve dvoře uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Big Brother Awards - (anti)ceny pro největší slídily. Tato soutěž se snaží upozornit širokou veřejnost na společnosti, zákony a technologie, které výrazně narušují soukromí občanů. Mezi "oceněnými" jsou například: za konstrukci daňového identifikačního čísla Ministerstvo financí, za uchovávání dat klientů Komerční banka a za rejstříky leteckých pasažérů zase vláda USA. Jedním z největších "slídilů" jsou podle sdružení Iuridicum remedium, (IR) rovněž České dráhy.

Velký bratr (v originále Big Brother) není jen reality show z TV Nova. Toto slovní spojení pochází z románu George Orwella 1984, v němž Velký bratr symbolizuje všemocný státní aparát v totalitním režimu, který ví o každém kroku a slově svých občanů. Z Orwellovy knihy pochází často citovaný citát "Velký bratr tě sleduje".(IR)
Tato soutěž je známější spíše v zahraničí, pořádá se v mnoha zemích po celém světě. Například  v Austrálii, USA, Německu, Francii, Itálii, Španělsku a v mnoha dalších.V České republice se pořádá teprve podruhé.

A kdo tedy získal cenu Velkého bratra v druhém ročníku soutěže?


Cenu Největší úřední slídil získalo Ministerstvo financí za navržení systému konstrukce daňového identifikačního čísla (DIČ) pro podnikající fyzické osoby, který je složen z rodného čísla a to přes výhrady Úřadu pro ochranu osobních údajů a podnikatelů.
Největším komerčním slídilem se stala Komerční banka za shromažďování a uchovávání osobních údajů, bývalých zákazníků nebo i pouhých zájemců o služby banky. Banka však ve skutečnosti osobní doklady a údaje uchovává zbytečně dlouho.
Držitelem ceny Slídil mezi národy získala téměř jednomyslně vláda Spojených států amerických za aktivity narušující právo na soukromí lidí z jiných zemí. Jedná se o vymáhání detailních údajů o cestujících létajících do USA.
Cenu Nebezpečná nová technologie udělila porota Českým drahám a.s. za použití bezkontaktního čipu ve slevových In-Kartách.
Cenu Právní norma Velkého bratra získal zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a to kvůli svému § 97 odst. 3. Ten ukládá povinnost všem mobilním i klasickým teleoperátorům, internetovým providerům a jakýmkoli poskytovatelům elektronických komunikací povinnost "uchovávat provozní a lokalizační údaje a tyto údaje je na požádání povinna poskytnout orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu.
Další ocenění  za Výrok Velkého bratra získal Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. Cena dlouhodobého porušování soukromí byla udělena Czech Credit Bureau, a.s. (CCB).
Loni odborná porota vybrala z více než 70 nominací mj. firmu Tesco, hlavní město Prahu, společnost Czech Credit Bureau a ministra vnitra Františka Bublana.

Celou akci pořádala nevládní organizace Iuridicum remedium, která má podporu dalších jedenácti partnerů, například nizozemské velvyslanectví, Českoněmeckého fondu budoucnosti, Informačního centra OSN v Praze, Evropská komise pro spravedlnost nebo Sdružení obrany spotřebitelů. 
Mnoho organizací se snaží upozornit na možné zneužití osobních dat. Jednou z nich je také sdružení Iuridicum remedium. Podle této organizace je možné například pomocí mobilního telefonu zjistit polohu majitele. Dále upozorňuje na to, že elektromagnetické vlny, které vyzařují počítače nejsou nijak šifrované a není proto problém pro toho kdo má techniku k jejich zachycení, například přečíst vaše posílané zprávy e-mailem. Speciální programy dokonce dovedou vyhledávat klíčová slova a zprávy podle nich třídit. Slídil si potom může přečíst pouze ty zprávy, které ho skutečně zajímají. (IR)