Osobnosti vyznamenané prezidentem republiky 28.10.2006


Řád Bílého lva vojenské skupiny

generálmajor Antonín Špaček
za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Generál Antonín Špaček patří k hrdinům boje za naši svobodu za druhé světové války. Bojoval ve Francii a Británii. V roce 1949 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 10 letům těžkého žaláře a řadu roků strávil v uranových dolech. Je držitelem nejvyšších našich i zahraničních vojenských vyznamenání. Od roku 2001 je předsedou Československé obce legionářské.

plukovník Josef Bryks in memoriam

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Josef Bryks patřil k velkým osobnostem našeho odboje proti oběma totalitám. Za války bojoval ve Francii a Británii, po sestřelení byl zajat Němci a odsouzen k smrti. Byl zachráněn spojeneckými vojsky a obdržel řadu našich i zahraničních nejvyšších vojenských vyznamenání. V roce 1948 byl nespravedlivě odsouzen a prošel řadou nejtěžších věznic. I tam však hrdinsky vytrval ve svém otevřeném odporu proti totalitě. V roce 1957 podlehl útrapám věznění.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

brigádní generál Miroslav Štander
za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Generál Miroslav Štandera se za druhé světové války účastnil jako stíhač bojů na západní frontě. Po únoru 1948 se mu před hrozbou zatčení podařilo uprchnout do Velké Británie, kde byl až do roku 1955 letcem RAF. Za své bojové hrdinství byl vyznamenán mnoha vysokými našimi i zahraničními vojenskými vyznamenáními. Od roku 1994 opět žije v ČR a je činný ve Sdružení československých zahraničních letců.

kapitán Václav Kojzar in memoriam
za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Kapitán Václav Kojzar za druhé světové války prokázal hrdinství v bojích v severní Africe a na západní frontě. Po únoru 1948 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k doživotnímu vězení a strávil sedm a půl roku v uranových dolech. Po roce 1989 byl aktivním členem Československé obce legionářské. Byl nositelem řady vysokých vojenských vyznamenání. Zemřel letos 21. ledna ve věku nedožitých devadesáti let.

Matylda Čiháková
za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Paní Matylda Čiháková byla za nacistické okupace aktivní účastnicí odboje a za své hrdinství obdržela v roce 1947 vysoké vojenské vyznamenání. V roce 1948 komunistickým režimem byla odsouzena k 25 letům žaláře. Po 8 letech věznění byla propuštěna a později rehabilitována. Dlouhá léta je veřejně činná v organizacích příslušníků II. a III. odboje a, přestože letos oslaví 97 let, je stále příkladem mimořádné občanské aktivity a angažovanosti.

MUDr. Naděžda Kavalírová
za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

MUDr. Naděžda Kavalírová je známá svým dlouholetým otevřeným odporem proti komunistickému režimu. Po maďarských událostech v roce 1956 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena za vlastizradu, řadu let vězněna a poté dlouhodobě perzekvována. Od roku 1990 se angažuje ve vedení Konfederace politických vězňů, nejprve jako místopředsedkyně, od roku 2003 je předsedkyní této organizace.

Mons. Michael Josef Pojezdný
za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Mons. Michael Josef Pojezdný vstoupil v roce 1970 tajně do premonstrátského řádu a v roce 1987 byl zvolen opatem strahovským. V období totality se podílel na aktivitách připravujících podmínky pro vítězství demokracie v naší zemi. Po roce 1989 se významně zasloužil o obnovení náležitého postavení církví v naší společnosti. Má rovněž velké zásluhy o obnovu významných kulturních památek a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Mons. ThDr. Karel Skalický

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Mons. Karel Skalický je vynikající český teolog, který se významně podílel na aktivitách našeho exilu v boji proti totalitě. Po emigraci do Říma přednášel teologii na Lateránské univerzitě, od roku 1967 vydával významný exilový časopis Studie a jako kněz se věnoval českým exulantům. V roce 1994 se vrátil do vlasti a působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Medaile Za zásluhy

akademický malíř Jiří Anderle
za zásluhy o stát v oblasti kultury a uměni

Jiří Anderle je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlé dílo si získalo věhlas a prestižní ocenění doma i v zahraničí. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách nejpřednějších světových muzei a galerií. Od roku 1964 buduje unikátní rozsáhlou sbírku primárního umění Afriky, kterou v letošním roce daroval veřejnosti.

Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Petr Hájek je mezinárodně uznávaná vědecká osobnost v oboru matematické logiky. Působil v řadě prestižních zahraničních vědeckých institucích a jeho rozsáhlé vědecké dílo a přínos české vědě získaly nejvyšší ocenění Akademie věd ČR.

Milan Horvát

za zásluhy o stát

Milan Horvát se ve svých občanských aktivitách dlouhodobě věnuje řešení pracovních a sociálních problémů romských spoluobčanů. V roce 1998 založil občanské sdružení, které organizuje kulturní a vzdělávací akce pro Romy, pečuje o osoby bez přístřeší a řeší sociální problémy rodin s dětmi. Jeho aktivity si získaly i významné mezinárodní ocenění.

Iva Janžurová

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Iva Janžurová je vynikající česká herečka, která za léta své bohaté umělecké dráhy vytvořila řadu nezapomenutelných divadelních, filmových, televizních i rozhlasových rolí. Svým všestranným herectvím patří od 60. let k nejvýraznějším a nejoblíbenějším osobnostem českého dramatického umění.

Jiřina Jirásková
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiřina Jirásková je od 50. let velkou osobností českého divadelního a filmového umění. Svou celoživotní divadelní uměleckou dráhu spojila s Divadlem na Vinohradech, jemuž v devadesátých letech stála v čele i jako ředitelka. Ztvárnila řadu nezapomenutelných rolí a trvale patří k nejoblíbenějším českým herečkám.

Jan Klusák
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jan Klusák je významný český hudební skladatel, který vedle své tvorby koncertní dosáhl proslulosti jako autor scénické, filmové a televizní hudby. Jeho jméno je spojeno s mnoha zásadními díly českého filmového a divadelního umění druhé poloviny XX. století.

Josef Masopust

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Josef Masopust je legendární postavou české kopané. Byl vůdčí osobností národního mužstva, které v roce 1962 vybojovalo stříbrné medaile na mistrovství světa. V témže roce byl zvolen nejlepším fotbalistou Evropy a v roce 2001 prohlášen českým fotbalistou století. Po celou svou sportovní kariéru byl příkladem rytířského přístupu ke sportu.

Zdeněk Miler
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Zdeněk Miler je proslulý český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti. Je autorem více než 70 animovaných filmů a jeho tvorbě se dostalo mnoha prestižních domácích i zahraničních ocenění. Především jeho filmy s postavou krtečka si získaly srdce generací diváků na celém světě.

Kateřina Neumannová

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Kateřina Neumannová je vynikající česká reprezentantka v běhu na lyžích. Na letošních olympijských hrách v Turíně získala zlatou a stříbrnou medaili, je držitelkou několika medailí z dalších olympiád a vítězkou mnoha mezinárodních závodů. Patří k velkým osobnostem světového sportu současnosti.

Miroslav Ondříček

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Miroslav Ondříček je velký český kameraman, který se podílel na vzniku mnoha zásadních děl české i zahraniční filmové tvorby. Proslavil se mimo jiné jako spolutvůrce nejvýznamnějších filmových děl Miloše Formana. Je držitelem mnoha prestižních mezinárodních ocenění ve svém oboru.

Boris Rösner in memoriam

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Boris Rösner byl jednou z velmi výrazných postav současného českého herectví. Do povědomí veřejnosti se zapsal především svou tvorbou na scéně Národního divadla v Praze, kde ztvárnil více než 8 desítek nezapomenutelných rolí. Stejně významná byla i jeho tvorba filmová a televizní. Byl držitelem mnoha uměleckých ocenění ve svém oboru. Zemřel letos 31. května ve věku 55 let.

akademický malíř Vladimír Suchánek
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Vladimír Suchánek je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlá celoživotní grafická tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí. Je znám jako umělec v oboru volné grafiky, ilustrátor i tvůrce poštovních známek. Od roku 1996 je předsedou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Doc. Mgr. Jindřich Štreit

a zásluhy o stát v oblasti kultury a uměni

Jindřich Štreit patří k vynikajícím osobnostem současné české fotografie, jehož rozsáhlé dílo si vydobylo mezinárodní uznání. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách předních světových muzeí a galerií. Minulým režimem byl vězněn a persekvován. Dnes působí mimo jiné jako pedagog na Slezské univerzitě v Opavě.

Ing. Vladimír Veselý, CSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy
 
Ing. Vladimír Veselý je vynikajícím odborníkem v oblasti včelařství. 25 let zastával funkci ředitele Výzkumného ústavu včelařského. Svým celoživotním dílem, které si získalo mezinárodní uznání, se zasloužil o rozvoj včelařství u nás i ve světě.

PRAHA - V sobotu 28. října, kdy si Česká republika připomíná den vzniku samostatného československého státu, proběhl ve Vladislavském sále Pražského hradu každoroční ceremoniál, při kterém prezident České republiky Václav Klaus předával státní ocenění za zásluhy o stát významným českým osobnostem.
Ve svém projevu, který předávání ocenění předcházel, se český prezident zamýšlel nad nízkou účastí v právě proběhnuvších senátních volbách, ale také nad prvním nevyslovením důvěry vládě v historii republiky. Současnou vládní krizi prezident přičetl neschopnosti jednotlivých politiků hledat společného jmenovatele, kterým by měl být náš stát. Političtí představitelé podle něj musejí dát mimo jiné jasně najevo, co chtějí a co nechtějí, a musejí být schopni dohlédnout dále než do "zítřejšího dne".
Prezident také upozornil na  "erozi" paměti národa, který je ukolébán tím, že změna od komunismu směrem k demokracii již proběhla, a poukázal na zeslabení naší ochoty svobodně hájit státní celek, jehož je náš národ součástí.

Letos bylo prezidentem oceněno těchto 22 českých osobností: členové odboje proti nacistickému a komunistickému režimu generálmajor Antonín Špaček, Josef Bryksa in memoriam, Miroslav Štandera, kap. Václav Pojzar in memoriam, Matylda Čiháková a předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, duchovní msgr. Michael Josef Pojezdný a Karel Skalický, výtvarník Jiří Anderle, vědec prof. Petr Hájek, Milan Horváth za občanské sdružení pro Romy, herečky Iva Janžurová a Jiřina Jirásková, hudební skladatel Jan Klusák, fotbalista Josef Masopust, tvůrce animovaných filmů Zdeněk Müller, lyžařka Kateřina Neumannová, kameraman Miroslav Ondříček, herec Boris Rösner in memoriam, akademický malíř Vladimír Suchánek, fotograf Jindřich Štreit a včelař Vladimír Veselý za rozvoj včelařství u nás i ve světě.

Projev prezidenta republiky Václava Klause

Vážení vzácní hosté zde ve Vladislavském sále, vážení spoluobčané u rozhlasových a televizních přijímačů,

před několika hodinami u nás skončily další svobodné volby. Tento navýsost demokratický veřejný střet politických a ideových konceptů jsme - na počátku, po téměř půlstoletí nesvobody - považovali za věc průlomovou a zcela zásadní. Jejich výsledky mi hodnotit nepřísluší, ale jistě jste si dnes mnozí také kladli otázku, zda je nízká účast v druhém kole senátních voleb přesně tím, co jsme před 17ti lety očekávali a zda i průběh předvolební kampaně nebyl projevem nějakého hlubšího problému naší země.

Spolu s téměř pětiměsíčním hledáním vlády, která by získala parlamentní podporu, a s vůbec prvním nevyslovením důvěry vládě v naší novodobé historii je to důvodem, proč se v den našeho nejvýznamnějšího státního svátku zabývat tím, zda v tom, co nám přinesl listopad 89, důsledně pokračujeme či zda - díky ztrátě původního elánu, odhodlání, ale i některých nerealistických iluzí - nemáme tendenci jít jinudy a jinam.

K úplné shodě o těchto věcech dojít sice nemůže, ale něco jako nejvyšší společný jmenovatel, na kterém bychom se shodnout mohli a měli, hledat musíme.

Mezi nejdůležitější charakteristiky našeho současného společenského uspořádání jistě patří slova svoboda, demokracie, pluralismus, nedotknutelnost jednotlivce a jeho občanských práv, soukromé vlastnictví, trh, kapitalismus, které jsou opakem toho, co charakterizovalo systém předcházející: nesvoboda, totalitní režim, vláda jedné strany, státní vlastnictví (i toho nejmenšího novinového stánku), centrální plánování, vyvolávající permanentní nedostatkovost, prosazování údajného vyššího zájmu na úkor jednotlivce, degradování principu občanství, socialismus, komunismus.

Zůstává i dnes, po sedmnácti letech, dostatečně zřejmá nesouměřitelnost těchto dvou světů nebo již dochází k erozi toho, co bylo původně pro velkou většinu z nás tak nesporné? Jestli ke změně dochází, změnili jsme se my sami? Nebo jen naše názory? Nebo "jen" začínáme zapomínat?

Kdybych k hledání odpovědí na tyto otázky líbivými a vznešenými slovy jenom vyzýval, bylo by to planým moralizováním. Kde tento společný jmenovatel hledat? Je jím svoboda? Je jím demokracie? Trváme i dnes na tom, že pro nás nemají alternativu a že nejsou za nic vyměnitelné? Patří k tomu základnímu i respekt k výsledkům svobodných voleb? Udržování potřebné míry kontinuity, dojde-li k výměně politických reprezentací? Povinnost nalézat konsensus a kompromis, je-li to nezbytné? Důvěra v demokraticky zvolené instituce státu? Základní shoda na našich bezpečnostních a zahraničně-politických postojích? Nebýt lhostejní k věcem kolem nás?

Slovo eroze jsem nepoužil jako nadsázku. Projevuje se například tím, že jsme většině z výše uvedených slov začali dávat změkčující a omezující přívlastky. Že jsme se ukolébali tím, že ke změně již došlo, že taková změna platí jednou provždy a že všechno už běží samo. Že jsme začali "vyvažovat" a znovu hledat jakousi bájnou střední cestu, založenou na snu, že z toho, co svět kolem nás nabízí, je možné vybírat si jen to příjemné, bezbolestné, žádné oběti nevyžadující. Že se u nás začíná rozmáhat vidění země jako rozdělené na ty nahoře a ty dole, na ty, kteří mohou a ty, kteří nemohou, na ty, kteří vědí a ty, kteří nevědí? Že toto rozpolcení není projevem tradiční, snad typicky české nesvornosti, ale spíše výrazem zeslabení ochoty společně hájit onen unikátní, ale nadmíru křehký a zranitelný státní celek, jehož jsme součástí, Českou republiku. Zamysleme se nad tím. V pondělí byla v Budapešti, jako vzpomínka na tragické události roku 1956, přijata Deklarace svobody, ve které se říká, že "jen ta země, která si uvědomuje, že uhájit ji je věcí týkající se všech, může překonat ji ohrožující partikulární zájmy". To platí jistě i pro nás.

Na silná slova si nepotrpíme. Kunderův Jakub fatalista nám - snad jednou provždy - zesměšnil výroky typu jít dále, jít vpřed. Přešlapování na místě se však musíme bát víc než aktivního znovuvykročení. I když každá změna vyvolává nejen pozitivní, ale i nikoli pro všechny příznivé průvodní jevy, bránění se změně nakonec bývá dražší, než změna samotná.

Apeluji proto na zodpovědnost nás všech, Vás v tomto sále zvláště. Apeluji na zodpovědnost, kterou si v dnešní slavnostní den uvědomujeme při pohledu na ty, kteří jsou tu se mnou na pódiu, na vyznamenané, na které můžeme být oprávněně hrdi, kteří v mnoha oborech lidské činnosti vykonali věci mimořádné, a kteří slovu zodpovědnost dobře rozumějí.

Apeluji na politiky a politické strany, výslovně se hlásící k tomu, co poněkud zkratkovitě označujeme za odkaz listopadu 89, aby se erozi hodnot spojených s návratem svobody a demokracie do naší země rezolutně bránili.

Připomínám jim, že si občané naší země přejí, aby jednali konstruktivně a aby jejich politické soupeření nevedlo k nesmiřitelnému dělení společnosti. Že si přejí, aby došlo k vytvoření alespoň elementární shody demokratických stran nalevo i napravo od pomyslného středu politického spektra o možnosti sestavit vládu, nebo o nutnosti uspořádat nové volby. Hlavní aktéři naší politiky musí jasně říci co chtějí a co nechtějí, resp. s kým jsou a s kým nejsou ochotni se domluvit. Věřím, že si odpovědnost vůči celé naší zemi dobře uvědomují.

Vládu s důvěrou Sněmovny potřebujeme, a to z důvodů vnitropolitických i zahraničněpolitických. Naše veřejné finance, náš důchodový systém a naše zdravotnictví čekají na reformu. Potřebujeme rozhodnout, jak získávat elektrickou energii. Musíme vědět, jakou si přejeme budoucnost Evropské unie. Musíme být schopni reagovat na různé globální výzvy současnosti. Musíme být schopni dohlédnout dále než do zítřejšího dne.

Díky unikátní dějinné příležitosti byla před osmdesáti osmi lety obnovena naše novodobá státnost. Přes obrovskou rozdílnost názorů se tehdejší rozhodující politické síly sjednotily na nejvyšším společném jmenovateli, kterými v roce 1918 byly samostatný stát jako garance toho, že se staneme suverény svých životů a svoboda, založená na demokratickém, republikánském zřízení.

I jejich shoda však začala brzy podléhat erozi, což se stalo jedním z důvodů, proč jsme se po II. světové válce o tyto základní hodnoty tak snadno a na tak dlouho nechali připravit. Díky dalším unikátním dějinným souvislostem jsme svobodu, demokracii a státní suverenitu před 17 lety získali zpět. Právě teď je nesmíme poztrácet. Na draze zaplacenou historickou zkušenost nesmíme zapomenout. Není pravda, že nám nic vážného nehrozí, že je svět zcela jiný než ten dřívější. Dokonalejší než kdykoli předtím není. A nebude.

Toho bychom si měli být vědomi nejen v slavnostní den státního svátku České republiky, ale i ve dnech, týdnech a měsících, které jsou před námi. Ty budou tak dobré či špatné, jak dobré či špatné budou naše konkrétní činy.

Pokud většinová shoda na základních demokratických hodnotách přetrvá a pokud z ní budou plynout tomu odpovídající postoje jednotlivých politiků a politických uskupení, žádné nebezpečí nám nehrozí. Oprávněná víra v to je předpokladem mého - a věřím, že i našeho společného - optimismu.

Děkuji Vám za pozornost.