Podle 1. náměstka ministra dopravy Ondřeje Jaška využije Česká republika plně finanční pomoc Evropské unie určenou pro oblast dopravy. V období mezi lety 2007 a 2013 obdrží ČR z fondů EU rekordní pomoc ve výši cca 161 mld. Kč.

"Tak veliká finanční pomoc nám pomůže dobudovat páteřní komunikace, jako je třeba silniční okruh kolem Prahy či rychlostní komunikace R35, která je paralelním spojením s dálnici D1," říká 1. náměstek ministra dopravy Ondřej Jašek a dodává, že "...na evropských fondech budou profitovat také železniční koridory, včetně železničních uzlů, a pražské metro."

Novinkou je, že Evropská unie v příštích sedmi letech proplatí až 85 % nákladů na každý projekt. Zbytek si musí česká strana zajistit ze svého. Vzhledem k nedostatku veřejných financí však může být problémem především zajištění prostředků na předfinancování jednotlivých projektů. Evropská unie totiž dotaci proplatí až zpětně. Jelikož z evropských fondů přijde maximálně dvacet miliard korun za rok, je tuto částku nutné najít také ve státním rozpočtu. "V tuto chvíli jednáme s ministerstvem financí o úvěru EIB na předfinancování evropských projektů," uvádí 1. náměstek ministra dopravy Ondřej Jašek.

Informace poskytlo Ministerstvo dopravy ČR