Praha - Projev předsedy vlády Mirka Topolánka (ODS), který dnes předstoupil před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry:

Paní poslankyně, páni poslanci,

jsem dnes zde, abych vás přesvědčil o tom, že vláda, kterou jsem vám před měsícem představil, si zaslouží vaši důvěru. Nehodlám zde detailně číst z programového prohlášení, protože to máte všichni k dispozici již od pátku. Přejdu rovnou k tomu nejdůležitějšímu: co by vás mělo vést k ochotě podpořit tuto vládu.

1. Proč vláda vznikla

Nejprve ze všeho zopakuji, proč vůbec vznikla tato vláda.

V objektivně složité povolební situaci má tento kabinet jediný hlavní cíl: dojít k předčasným volbám, dojít k nim bez otřesů, bez nestability, bez zbytečného protahování bezvládí, bez ohrožení našich zájmů v EU a ve světě a nakonec, ale ne v poslední řadě, bez poklesu důvěry občanů v politický systém.

Tato vláda si před sebe vytyčila mandát maximálně devět měsíců do předčasných voleb a programové prohlášení samozřejmě toto zkrácené funkční období odráží.

Nicméně jde o vládu plnohodnotnou, vládu, která má ambici dotáhnout řešení některých naléhavých problémů a zároveň nastartovat proces nutných systémových změn, které budou důležité pro každou další vládu.

Ačkoli jde o vládu menšinovou, bylo mojí ambicí sestavit kabinet s většinovým programem. V maximální možné míře jsme proto do programového prohlášení promítli politické cíle všech parlamentních stran.

Cesta k těmto cílům vede v programovém prohlášení přes priority ODS. To však neznamená nic jiného než to, že celá politická scéna, pokud si odmyslíme ideologické spory, vnímá problémy této země a jejích občanů velice podobně. Rozdíl je pouze ve volbě nástrojů k jejich řešení a je přirozené, že každá vláda volí takové způsoby dosažení politických cílů, které jsou jí vlastní, které jsou osvědčené, které fungují. Můžeme se tedy s řadou z vás lišit v prostředcích, ale nikoli v cílech.

2. Vládní priority

Chceme zabránit opakování povolebního patu, a proto navrhneme snížení počtu poslanců na 199.

Zároveň chceme zahájit veřejnou, odbornou i parlamentní diskusi o případné změně volebního zákona, jejímž cílem by bylo vrátit menším stranám spravedlivé zastoupení ve sněmovně a zároveň zajistit vítězi možnost sestavit stabilní vládu s plnou odpovědností.

Zahájíme práce na ozdravení veřejných financí, zveřejníme pravdivé a realistické údaje o hospodaření státu a budeme spolupracovat se všemi demokratickými stranami i odborníky na řešení problému deficitu a rostoucího zadlužení země.

Budeme pokračovat v naší integraci do nadnárodních struktur Severoatlantické aliance a Evropské unie, které považujeme za garanty bezpečnosti a prosperity českých občanů. Velký důraz klademe na efektivní využití fondů EU, české předsednictví EU a boj s terorismem.

Budeme důsledně bojovat s korupcí na všech úrovních státní správy a samosprávy. Zajistíme podmínky pro řádné a rychlé došetření všech afér z nedávné minulosti a vytvoříme společenské prostředí nulové toleranci ke korupčnímu jednání.

Navážeme na dosavadní dohodu politických stran o nutnosti a základních principech důchodové reformy. Tyto návrhy rozpracujeme do legislativní podoby s cílem zajistit stabilitu penzijního systému a zachování mezigenerační solidarity.

Neprodleně zahájíme práce na odstranění zbytečné byrokracie a zefektivnění státní správy s cílem zajistit občanům kvalitní a dostupné služby. Chceme přátelský stát, který bude občanům sloužit, ale nebude je omezovat.

3.Proč hlasovat pro důvěru


Toto jsou tedy v kostce programové priority této vlády, vlády, o níž jsem přesvědčen, že kdyby se ucházela o důvěra občanů přímo, tak by ji získala. Proč byste ale měli pro důvěru kabinetu hlasovat vy, paní poslankyně a pánové poslanci z různých stran?

S dovolením vynechám zákonodárce za ODS, které, jak pevně doufám, přesvědčovat nemusím.

Proč bystě měli pro tuto vládu hlasovat vy, poslankyně a poslanci ČSSD? Mám za to, že i pro vás je to nejdůstojnější způsob, jak bez zrady voličů a ztráty cti překonat nelehkou povolební situaci. Po ODS je ČSSD druhou stranou s největší zodpovědností vůči voličům. Z objektivních, pochopitelných a dobrých důvodů, jimiž jsou zejména naše programové závazky právě vůči voličům, se ODS a ČSSD nepodařilo společně vyjednat takové uspořádání, jež by dalo zemi stabilní vládu na celé volební období. Zároveň je jasné, že ani ODS, ani ČSSD nemají naději sestavit takový většinový kabinet samy. Proto vidím jako nejlepší řešení menšinový kabinet se zkráceným mandátem, který se omezí jen na nutné kroky, které by musela činit každá vláda, případně bude ještě do předčasných voleb řešit problémy, u nichž obě největší strany, společně s ostatními, najdou elementární shodu.

A co může hlasování pro tento kabinet přinést KSČM? Nechci zakrývat, že na celou řadu věcí máme zcela rozdílné názory. Nicméně respektuji, že KSČM se pro řadu lidí stává standardní součástí politické scény. A nyní je pouze na vás, nikoli na mně, aby se KSČM ukázala jako strana státotvorná, strana, která si nezávisle na zásadních ideologických rozdílech uvědomuje, že jediným východiskem ze současné politické krize jsou předčasné volby.

Vám, dámy a pánové z KDU-ČSL, mohu s trochou nadsázky říci, že pokud je program vlády kompromisem mezi levicí a pravicí, pak se velice blíží křesťanskodemokratickým prioritám. K tomu však hned zcela vážně dodám, že jsme se velice poctivě snažili do programového prohlášení zapracovat vyjednaný obsah trojkoaliční dohody.

A to se týká i vás, poslanci a poslankyně za Stranu zelených. Celá řada vašich priorit je v programu vlády obsažena a já je osobně potvrzuji. Stejně jako slib, že ODS neuzavře velkou koalici s ČSSD ani nebude prosazovat změnu volebního systému proti zájmům malých stran.

4.Proč nehlasovat pro důvěru


Pokud vás moje dosavadní vystoupení nepřesvědčilo hlasovat pro důvěru vládě, pak chci vyzvat vás všechny členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, abyste nepodpořili tento kabinet z důvodu svědomí, z důvodu, že si myslíte něco jiného než já.

Proto vás vyzývám:

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není třeba bojovat s korupcí.

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není třeba zlepšovat kvalitu života občanů.

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není potřeba začít s přípravou systémových změn.

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není nutné urychleně řešit deficit veřejných financí a dluhovou povodeň.

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není nutné zefektivnit výkon státní správy a ulevit občanům od zbytečné byrokracie.

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není nutné se dobře připravit na naše předsednictví v Evropské unii.

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není potřeba urychleně zlepšit čerpání peněz z evropských fondů.

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není nutné bojovat s terorismem a zlepšit bezpečnost občanů.

Nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že je jedinou cestou z krize je mesaliance ODS a ČSSD, vznik velké koalice a likvidace ostatních stran.

Nehlasujte pro tuto vládu, pokud si myslíte, že trpělivost občanů je nekonečná, a jste si jisti, že vám i další obstrukce lidé musejí odpustit.

Paní poslankyně, pánové poslanci,

necítil jsem potřebu hovořit déle, protože ve shodě se Senekou říkám: "Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme."

Děkuji vám za pozornost.