Image
Ke slavnému výročí přišlo parku popřát mnoho rodičů s dětmi. Dominantou lužáneckého parku je novorenesanční pavilon z roku 1855, který byl v polovině 20. století přestaven a začal sloužit jako zařízení pro volný čas dětí a mládeže - první svého druhu v republice. (foto: Jan Lokos/Velká Epocha)
Image

Na tomto místě se děti mohly naučit kroketu od dobrovolníků v historických kostýmech. (foto: Jan Lokos/Velká Epocha)

Image

Jedna ze zrestaurovaných památek původního parku kašna Tri Putti. (foto: Jan Lokos/Velká Epocha)

Brno - Nejstarší veřejně přístupný park v Čechách a na Moravě ve čtvrtek 28. září 2006 oslavil 220 let od svého založení, ke kterému v roce 1786 svolil rakouský císař Josef II. S organizátory oslav v historických kostýmech si  událost přišlo užít stovky Brňanů.

Brno má několik svých „nej“ a dvacetihektarový park v Lužánkách se právem řadí mezi ně. V roce 1849 byl park prohlášen národní památkou. Dodnes zde můžeme procházet mezi stromy, které ještě pamatují dobu „císaře pána“.

V den státního svátku si na oslavě 220. výročí založení parku občané Brna připomněli jeho historii, zajímavá místa a jejich proměny. Od 13 do 17 hodin si návštěvníci mohli po celém parku užívat různých dílniček, atrakcí a soutěží pro děti. V 14.15 hodin zahájila Komorní dechová harmonie Brno promenádní koncert a o půl hodiny později pak na podium přišli oficiálně parku popřát představitelé města a Veřejné zeleně města Brna, kteří park udržují. „Přeji parku dalších dvě stě dvacet let, několikanásobně,“ uvedl ve svém přání náměstek primátora Miroslav Hošek.

Následovalo vypuštění symbolických 220 poštovních holubů, kteří se ze středu parku prohnali nad nově zrestaurovanou kašnou Tri Putti a dále zamířili k centru Brna. Slavnostní program byl ukončen výsadbou nových stromů, a položením věnce u pamětní desky císaře Josefa II., která stojí u vchodu do Lužáneckého parku.

První zmínky..

První písemnou zmínkou o událostech spjatých s územím dnešního parku Lužánky je záznam ze 13. století. Změna správců, původně hospodářského dvorce, vždy přinesla také změnu jeho významu a vzhledu. Do 16. stol. území sloužilo Herburskému klášteru jako hospodářství situované poblíž brněnských hradeb. V 16. století dvorec přebírají jezuité a přetváří jej na  okrasnou zahradu, která sloužila pro meditace a duševní odpočinek.   

První veřejný park ve střední Evropě..

V roce 1786 Josef II. věnoval celý jezuitský zahradní prostor městu Brnu, aby zde zřídilo první veřejný park ve střední Evropě. Park získal jméno Augarten (Lužánky) podle lužních lesů, které se rozprostíraly na tomto uzemí kolem potůčku Ponávka, a pod rukama dvorního zahradníka Josefa II. se přeměnil v park francouzského stylu. V polovině 19. století se park začal rozšiřovat. Jeho dnešní podobu dal Lužánkám nejvýznamnější brněnský městský zahradník Anton Schebanek v r. 1840, který přeměnil původní francouzský park na park přírodního charakteru s mnoha vzácnými dřevinami. Na konci 19. století se v parku nacházely všechny dřeviny vyskytující se na Moravě a přes 150 druhů cizokrajné vegetace.

Park v současnosti..

Po roce 1989 se park stal majetkem města Brna, které mu společně s Veřejnou zelení města Brna postupně navrátil jeho původní anglickou podobu. Od roku 1991 město utratilo za jeho rekonstrukci téměř 50 milionů korun. Podle Olgy Novákové z Veřejné zeleně Brna stojí údržba parku každý rok kolem tří milionů korun.

Díky péči šikovných rukou správců se park opět stal vyhledávaným útočištěm klidu v ruchu města, místem pro relaxaci, procházku nebo sportovní i společenské vyžití. Denně jej navštíví stovky lidí.