Image

Na bankovce se píše „Vraťte moji zemi, odstraňte ČKS, vystupte z ČKS.“ (Velká Epocha)

Jeden z interních pracovníků odhalil, že Čínská lidová banka 20. dubna vydala „přísně tajný a naléhavý“ dokument, ve kterém se píše, že Falun Gong [1] rozšiřuje tzv. „Falun Gong slogany“ a „reakcionářskou propagandu“ na národní měně, RMB.

Dokument ukládá, že jakékoli bankovky s tzv. „Falun Gong slogany“ musejí být shromážděny, registrovány, zničeny a okamžitě ohlášeny oddělení veřejné bezpečnosti Čínské lidové banky.

Zaměstnanec Lidové banky sdělil Velké Epoše, že o novém nařízení slyšel, ale oficiální dokument nikdy neviděl. Uvedl také, že množství bankovek popsaných projevy nesouhlasu s Čínskou komunistickou stranou (ČKS) je stále větší a v podstatě je nemožné tomu zabránit.

Zprávy o vystupování z ČKS na penězích

Kuo Kuo-tching, zahraniční lidskoprávní advokát, věří, že dokument odhaluje nervozitu režimu z této otázky. Takzvané „Falun Gong reakcionářské slogany“ se vztahují k informacím o sérii článků Devět komentářů ke komunistické straně [2] a hromadnému vystupování z KS a s ní spojených organizací. Podle informací Velké Epochy od prosince r. 2004 zveřejnilo své vystoupení z jedné nebo více komunistických organizací v Číně více než 13 mil. lidí [3].

Podle pana Kuo je dokument ilegální. Existují sice regulace Centrální banky proti ničení a falšování měny, ale „ničení“ se vztahuje jen na úmyslné zašpinění nebo poznamenání měny obscénními obrázky. Dokument podle něj také nelze označit za „přísně tajný“. Vyžadovalo by to totiž, aby byl státním tajemstvím, tedy, jeho odhalení by muselo ohrožovat národní zájmy nebo bezpečnost.

Pan Kuo poukázal na to, že politická moc komunistické strany a národní zájmy, resp. bezpečnost, jsou dva různé pojmy. Usuzuje, že z právního hlediska psaní „sloganů“ na peníze nepřekračuje zákon.

Kung Pching, publicista Velké Epochy, se vyjádřil, že pro Čínskou centrální banku je absurdní vydávat tajné dokumenty ohledně sloganů na bankovkách. Celá situace prý jen ukazuje, jak velký dopad Devět komentářů na komunistický režim má. Podle něj má těchto devět článků, které shrnují historii komunismu především v Číně, schopnost probouzet v lidech svědomí a zbavovat je strachu – což následně představuje hrozbu pro totalitní režim.

Strana se bojí rezignace svých členů

Image

Kopie „přísně tajného a naléhavého“ dokumentu, který vydala Čínská lidová banka 20. dubna 2006 (Foto poskytl jeden ze zaměstnanců banky)

Kung popisuje vládu ČKS jako rozpálený tlakový hrnec. Tlak je podle něj udržován různými teroristickými metodami, což drží mnoha nespokojeným lidem jazyk za zuby. Právě vystupování z ČKS vytváří v tomto systému trhlinu. Jakmile systém „netěsní“, je čím dál víc nestabilní, vysvětlil Kung.

Kung se domnívá, že se ČKS nebojí opozice, jelikož každého oponenta může ihned potlačit použitím síly nebo ekonomických sankcí. Když ji však opustíte, distancujete se od ní, pak vás nemůže ovládat. Neví, koho zatknout nebo koho potlačit. Jelikož veřejné mínění existuje jen v myšlenkách lidí, nemá formu. Násilí nemůže změnit to, co si budete myslet. Vystupování z ČKS a s ní spojených organizací je tedy podle Kunga efektivním způsobem, jak komunistický režim rozložit mírovou cestou.

[1] Falun Gong je metoda kultivace mysli a těla od začátku devadesátých let populární v Číně. V r. 1999 byl pro údajnou "protistátní činnost" v Číně zakázán. Za poslední dva roky se objevili případy, kdy byli členové hnutí zatčeni za distribuci nebo přechovávání Devíti komentářů ke komunistické straně [2]

[2] http://www.velkaepocha.sk/content/blogcategory/22/58/

[3] http://declaration.epochtimes.com/