Zástupci Číny na 16. mezinárodní konferenci o AIDS nedávno odhalili veřejnosti, že pohlavní styk se stal v Číně hlavní příčinou přenosu AIDS a předstihl v tomto ohledu užívání drog. Nejrizikovějšími skupinami jsou homosexuálové a prostitutky.

Čínští delegáti také prozradili, že polovina z vládou zveřejněných 650 000 HIV pozitivních Číňanů se nakazila pohlavním stykem. Homosexuální muži jsou vystaveni o 20 procent vyššímu riziku nákazy.

Su Chua z Čínské společnosti pro prevenci a kontrolu pohlavních chorob a AIDS se vyjádřil,  že je nutné poskytnout veřejnosti základní osvětu v oblasti sexuální výchovy.

Su řekl, že „pohlavní styk je příčinou 48 procent případů přenosu AIDS. Dříve bylo hlavním zdrojem nákazy užívání drog. V současnosti je to pohlavní styk. Rychle se množí případy nákazy mezi homosexuály“.

Podle Sua se zhruba 40 nevládních organizací zabývá osvětou homosexuálů v otázkách prevence proti AIDS. Je však obtížné se k těmto lidem dostat kvůli nedostatku fondů a také proto, že homosexualita není v čínské společnosti přijímána ani trpěna.

Li Jen-čchiou z Čínské asociace pro rodinné plánování uvedla, že programy v oblasti prevence proti AIDS jsou zaměřeny na nejrizikovější skupiny homosexuálů a prostitutek.

„Říkáme těmto lidem zvláštní skupiny a učíme je, jaká jsou preventivní opatření. V dnešní době je hodně prostitutek. Od dob reformy bylo zřízeno mnoho míst, kam se lidé chodí bavit. Poskytujeme v těchto oblastech prostitutkám informace o prevenci proti AIDS,“ řekla Li.

Dodává, že rozdávají prezervativy a poskytují materiály o zdravém sexu, aby snížili počet nakažených virem HIV v těchto zvláštních skupinách. V roce 2004 založili síť „Čínská mládež“, v jejímž rámci vzniklo 30 místních organizací pro mladé po celé zemi. Vzdělávací programy pro mladistvé mezi 15 a 24 lety mají za cíl zlepšit povědomí o sexuální ochraně.

Žen Pu-mei je odborník na čínské otázky, žijící v Kanadě. Žen je toho názoru, že čínští delegáti na konferenci nemohou zastupovat nevládní organizace, které přispívají k prevenci AIDS v Číně.

Žen řekl: „Účastníci [konference] nejsou z nevládních organizací ani z řad civilních aktivistů, kteří se v Číně otázkou AIDS zabývají. Jelikož se tito aktivisté nemohli na konferenci dostavit, máme důvody pochybovat, že čínští vyslanci, včetně samozvolených zástupců nevládních organizací, mohou podat nezkreslené zprávy o skutečné situaci AIDS v Číně.“

(Sestaveno z nahrávky Radio Free Asia)