Image

Kao Ke-ke, 13-ročná dcéra právnika v oblasti ľudských práv Kao Č’-šenga (fotografia so súhlasom pána Chu Ťia, aktivistu v oblasti ochrany životného prostredia a ľudských práv v Číne)

Ke-ke, dcéra právnika Kao Č’-šenga, sa popoludní 27. augusta bola nútená vrátiť domov, po menej ako 48 hodinách odvtedy, čo utiekla z policajného dohľadu. Rodinný známy sa nazdáva, že Keng, Kaova žena, je tiež pod obrovským tlakom a zastrašovaním, pretože jej muž Kao bol unesený a zatknutý.

Právnik Kao je na základe vykonštruovaných obvinení v policajnej väzbe a jeho rodina je pod neustálym dohľadom v domácom väzení.

Dcérin útek odhaľuje domáce väzenie rodiny

Ke-ke, 13-ročná dcéra, unikla z policajného dohľadu na jej ceste do školy ráno 26. augusta. Ke-ke sa podarilo dať vedieť svetu, že potom, ako bol jej otec Kao 15. augusta zatknutý, jeho žena a dve deti boli umiestnené do domáceho väzenia, pričom polícia sa u nich doma usadila na 24 hodín denne.

O Ke-ke sa počas 48 hodín jej slobody staral Kaov známy. Uviedol, že 27. augusta o 8:30 večer mu zatelefonovala Keng, Kaova žena. Ke-ke sa rozplakala, keď počula, čo jej matka povedala do telefónu a potom svojej matke povedala: „Nič som nepovedala.“

Na základe rozhovoru medzi matkou a dcérou Kaov známy usúdil, že pri Keng stáli počas rozhovoru prinajmenšom dvaja policajti. Pripomínali Keng, že polícii písomne prisľúbila, že neodhalí, že počas 11 dní jej domáceho väzenia ju sledujú 4 policajti; zároveň sa jej niečím vyhrážali, aby čím skôr privolala Ke-ke domov.

O 9:00 popoludní poslal Kaov známy Ke-ke späť domov. Keď prišla, Keng okamžite vzala Ke-ke do domu a medzi Keng a Kaovým známym sa neudial žiaden rozhovor. Kaov známy uviedol, že neskôr ho vypočúvala polícia, ale že nebude hovoriť o podrobnostiach.

Vyhrážajú sa Kaovej rodine

Kaov známy povedal novinárom, že sa nazdáva, že Keng sa vyhrážajú, pretože Ke-ke spomenula Kaovým známym, že jej matka povedala: „Ak môžeš utiecť preč, uteč a už sa nevracaj.“

Známi Kaa si tiež všimli, že polícia opakovane nútila Keng, aby písomne potvrdila, že neprezradí vonkajšiemu svetu svoju situáciu domáceho väzenia. V niekoľkých rozhovoroch s Kaovými priateľmi Ke-ke povedala: „Polícia mame nedovolí nikomu o tom povedať, inak  vraj spravia niečo ockovi!“

V noci 27. augusta navštívil Kaov dom aj jeho synovec. Potvrdil, že v dome boli dvaja policajti. Polícia sa ho dokonca pokúšala presvedčiť, že právnika Kaa používajú nejakí ľudia, kým pani Keng sedela a ticho plakala.

V súčasnosti náš novinár opäť stratil kontakt s Kaovou rodinou.

Kaovi známi v Číne sa veľmi obávajú o Kaovu rodinu, najmä o jeho dcéru Ke-ke, ktorá je 24 hodín denne pod policajným dohľadom a dokonca aj keď je v škole, sedia za ňou dvaja policajti.

Kaovi známi budú pokračovať v apeloch na medzinárodné spoločenstvo na odsúdenie bezohľadných činov komunistického režimu a požadujú okamžité prepustenie Keng a detí.