NEW YORK - Harry Wu, ředitel Čínského informačního centra (China Information Centre) a světoznámý čínský disident, který strávil několik let života za mřížemi čínských pracovních táborů lao-kaj, zpochybnil a napadl zprávy o vyjímání orgánů živým následovníkům čínské duchovní praxe Falun Gong. Aktivně oslovoval média a členy Kongresu Spojených států a obvinil následovníky Falun Gongu z toho, že si celou záležitost vymysleli, přestože prvotními svědky a vyšetřovateli této kauzy nejsou následovníci Falun Gongu.

Informační centrum Falun Dafa (ICFD) se rozhodlo na celou záležitost reagovat otevřeným dopisem, který zde nyní uvádíme v mírně zkrácené podobě:

Ceníme si úsilí, které pan Wu za léta své činnosti vynaložil na odhalování mnoha zvěrstev odehrávajících se v Číně. Byl to právě pan Wu, kdo před lety poprvé upozornil na otřesnou politiku vybírání orgánů mrtvým vězňům. Samozřejmě, v ČLR mohou být odsouzeni k smrti i bezvýznamní zlodějíčci, nemluvě o politických vězních.

V roce 1999 Čínská komunistická strana otevřeně vyhlásila svůj záměr "vyhladit Falun Gong za každou cenu". ... Čínský komunistický režim považuje Falun Gong za svého úhlavního nepřítele a praktikující Falun Gongu nejsou bráni jako lidské bytosti, ale jako ti, jež je možné mučit a vraždit bez jakýchkoliv následků. V posledních letech jsou desítky tisíc těchto nevinných lidí zavřeny v pracovních táborech a nemají žádný kontakt s okolním světem; někteří z nich prostě "zmizeli".

Za těchto okolností jsou tato otřesná tvrzení - o vyjímání orgánů ze snadno přístupného skladu vězňů, zdravých lidí, kteří praktikují Falun Gong - nejen uvěřitelná, ale vykreslují obrázek, který je vysoce pravděpodobný.

Ihned po výpovědích svědků jsme zareagovali a rozhodli se žádat o pomoc vládu Spojených států a mezinárodní činitele, aby zahájili vyšetřování. Byli jsme proto šokováni a překvapeni, když jsme se dozvěděli o tom, že pan Wu převzal iniciativu a napsal tajný dopis určitým členům Kongresu, a tak podkopal naše snahy ještě předtím, než si s námi i jen popovídal nebo se setkal se svědky. Jestliže měl skutečně pocit, že tím vyjadřuje "větší výraz sympatie a podpory, když jim [Falun Gongu] nedovolí, aby bloudili příliš daleko od faktů", jak říká, proč se tedy pokoušel onen dopis před námi skrýt?

Ve skutečnosti se zdá, že se pan Wu snažil vyvrátit tato obvinění ještě předtím, než plně pochopil situaci. Ve svém dopise z 21. března 2006 tvrdil Kongresu Spojených států, že zprávy o koncentračním táboře Su-ťia-tchun jsou vymyšlené a že jeho stanovisko je založeno na "vyšetřování z první ruky". Avšak ve svém pozdějším prohlášení uvádí, že nevyšetřoval nemocnici v Su-ťia-tchunu dříve než 27. března. Svědkové považovali jeho postoj za nepřátelský a odmítli se s ním za takovýchto okolností setkat.

Měli bychom poznamenat, že tam, kde pan Wu nenalezl žádné důkazy, ostatní nalezli mnoho. Mezi ty nejvýznačnější osobnosti patří nezávislí vyšetřovatelé David Matas, právník v oblasti mezinárodních lidských práv, a David Kilgour, bývalý kanadský státní tajemník pro oblast Asie a Tichomoří. Ve své 140stránkové zprávě (http://investigation.go.saveinter.net ) uvádějí:

"Věříme, že docházelo a nadále dochází k rozsáhlému násilnému odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu... Náš závěr     nepochází z jednoho jediného důkazu, nýbrž z celé skládanky všech důkazů, které jsme vzali v úvahu. Každý důkaz, který     jsme zvážili, je ve své podstatě ověřitelný a ve většině případů nevyvratitelný. Poskládáme-li je dohromady, tvoří celý usvědčující obraz."

Fakt, že Su-ťia-tchun navštívili novináři a diplomaté několik týdnů poté, co byla zveřejněna první svědectví, a nenalezli žádné důkazy o tom, že by bylo toto místo používáno k odběru orgánů praktikujících Falun Gongu, považují Matas s Kilgourem za nepodstatný:

"Nečekali bychom, že tito návštěvníci [takovýchto prohlídek] cokoli naleznou... Operace po sobě nezanechává na operačním sále žádné stopy. Tyto prostory jsou uklízeny, sterilizovány a dezinfikovány po každém zákroku."

Matas s Kilgourem místo toho vyzdvihují sérii telefonických rozhovorů s lékařským personálem nemocnic z 10 čínských provincií. Lidé v těchto rozhovorech otevřeně přiznávají, že orgány, které jsou používány k transplantacím, všechny pocházejí od následovníků Falun Gongu.

Přes veškerou úctu, kterou chováme ke zkušenostem pana Wu a jeho utrpení, které zažil v táborech lao-kaj před 20 lety, musíme podotknout, že věci se od té doby změnily k horšímu. Domnívá se, že mnoho věcí je nemožných či nepravdivých, pouze proto, že patrně v době před desítkami let takovéto věci na vlastní kůži nezažil.

V posledních letech se operace v rámci systému pracovních táborů v mnoha ohledech čím dál více utajují. Jak by mohl pan Wu vědět, jaká nová mučící metoda je mezi dozorci v táborech propagována? Stovky tisíc, ne-li milionů, praktikujících Falun Gongu tuto realitu nyní zažívají dnes a denně. Bohužel, oni jsou těmi skutečnými znalci.

Pan Wu tvrdí, že Su-ťia-tchun nedokáže pojmout 1000 vězňů či zadržených. Čína je veliká. Jestliže úřady chtějí před zahraničními vyšetřovateli skrýt 1000 lidí, snadno to mohou provést. Pan Wu by už dnes měl vědět o rozsáhlé síti skrytých tunelů a tisíci akrech podzemních zařízení v Šen-jangu. Obsáhle o nich informovala dokonce i státní média.

V jiném případě pan Wu uvádí, že představa 4 500 odběrů orgánů z živých těl provedených ve třech letech je "nemožná v teorii a neuskutečnitelná v praxi". Nehledě na fakt, že tyto oběti jsou ihned poté zpopelněny, lékaři uvedli, že dnes je možné odebrat orgány velice rychle (některé během 20 minut), co se týče dosažení tohoto čísla.

Během své kariéry pan Wu ukázal, jak čínský režim ve svém zacházení s vězni v pracovních táborech nenásleduje pravidla ani zákony. Je proto překvapující, že si pan Wu myslí, že čínský vězeňský systém, který zahrnuje nemocnice těsně připojené k pracovním táborům, přísně dodržuje pravidla "transplantací orgánů", když zachází se zadrženými následovníky Falun Gongu.

Ve výsledku snahy pana Wu o očernění svědeckých výpovědí přispěly k tomu, že někteří členové Kongresu se odmítli touto humanitární otázkou zabývat, přestože by mohli vyvinout na režim nátlak a tak ukončit tato zvěrstva. Komu tak touto kampaní pan Wu vlastně slouží? Ať už byly jeho záměry jakékoliv, je jasné, že jeho jednání nebylo konstruktivní. Naléhavě jej žádáme, aby přehodnotil svůj postoj a raději zasvětil své cenné celoživotní zkušenosti odhalování zločinů čínského režimu.

Svědectví jsou otřesná a svým způsobem si všichni přejeme, aby nebyla pravdivá. Ale když čínský chirurg vesele vykládá potenciálnímu zájemci o transplantaci, že mají zásobu orgánů pocházejících od následovníků Falun Gongu, z živých těl, jaký závěr z toho máme vyvodit? Jak bychom coby lidské bytosti a členové mezinárodního společenství měli na takovouto informaci reagovat? ČKS, která zadržuje následovníky duchovní praxe v táborech jako dobytek, dokud nenadejde čas, aby je mohla zavraždit pro jejich orgány, provádí zlo strašnější, než si umíme představit. Jestliže budou tyto zločiny jednoho dne odhaleny, bude to záležitost, která by mohla otřást lidstvem v samotných základech.