Image

(caswell.blogspot.com)

Od 1. července se honoráře v Lidově osvobozenecké armádě (LOA) téměř zdvojnásobily, což je největší nárůst v historii Čínské komunistické strany (ČKS). Nejvýrazněji se zvýšení dotklo středních a nižších důstojníků. Panuje názor, že si tak Strana snaží udržet loajalitu stále zklamanějšího obyvatelstva.

Poté, co se objevily zprávy o zvýšení platů v armádě, vedení komunistické strany v Pekingu slíbilo vyšší platy také vládním pracovníkům. Tyto dvě skupiny představují miliony lidí, kteří přímo slouží komunistickým autoritám.

Základní plat důstojníků a vojáků se téměř zdvojnásobil. Odměny podle pozice se také zdvojnásobily a odměny podle hodnosti se zvýšily třikrát. Tento krok vytvořil drastický rozdíl mezi příjmy důstojníků v armádě a v civilním sektoru.

Celkem se platy pro armádní personál za posledních pět let zečtyřnásobily. Červencovému zvýšení platů pod vládou prezidenta Chu Ťin-tchaa předcházely kroky dřívějšího prezidenta Ťiang Ce-mina, který za tři roky posílil platy vojáků třikrát až čtyřikrát.

Hodnosti se rozdávaly ve velkém

Čchen Pcho-kchung, editor a kritik webové stránky hybsl.cn, poukazuje na fakt, že představitelé vedení Strany rozdávali hodnosti v armádě, aby si získali její loajalitu. Když byl ve funkci předsedy Vojenského výboru Ťiang Ce-min, povýšil celkem 79 generálů. Hned druhý den, kdy se do stejné funkce dostal Chu Ťin-tchao, náhle povýšil dva důstojníky. Během období zvyšování platů Chu také povýšil dalších deset generálů. Chu má v úmyslu nahradit generály, které dosadil Ťiang, aby si mohl být jistý loajalitou svých generálů.

Lin Čeng-jang, předseda Veteránů zahraničních válek (VZV), řekl, že se ČKS pokouší udržet vojsko korupčními metodami. Čeng-jang řekl, že rozdali tolik vysokých vojenských hodností, kolik jen bylo možné, čímž způsobili, že hodnost mezi důstojníky ztratila svou váhu. Řekl, že je to tak běžné, že už se tím nikdo v Číně nenechá zmást.

Vzpoura a pomsta?


Lin Čeng-jang řekl, že ČKS někomu zaplatí, jen pokud od něj něco chce. ČKS zvyšuje platy v armádě, protože cítí, že nemá jinou možnost. Strana má velké starosti, dodává Čeng-jang, protože došlo k sérii dopravních neštěstí. Došlo k nehodám letadel a lodí, o kterých si někteří myslí, že nebyly náhodné.

V červnu narazilo do skály v regionu Kuang-te (provincie An-chuej) velké letadlo KJ-2000 s technologií pro včasné varování na palubě. 40 vojenských expertů a dva generálmajoři při neštěstí zahynuli. Tím začala série leteckých neštěstí. Někteří se domnívají, že jde o pomstu vojáků, kteří byli převedeni do civilní služby a přišli tak o červencové zvýšení platů. Odhaduje se, že k podobným „nehodám“ bude docházet i nadále.

V šedesátých letech byli vojáci nespokojení, ale to, co se děje dnes, je jednoduše pomsta. V devadesátých letech nebylo běžné, aby veteráni apelovali kvůli nevyplaceným odměnám. Většina apelujících v Pekingu si stěžovala na to, jak jim bylo ublíženo během kulturní revoluce. Dnes, o deset let později, není neobvyklé najít skupiny [vojáků] čítající několik tisíc lidí, kteří protestují společně. Od chvíle, kdy začali být vojáci přesouváni do civilních pozic, začaly se také objevovat vzpoury.

Co vedlo ke zvyšování platů?


Čchen Pcho-kchung si myslí, že ČKS zvyšuje platy v armádě, aby si udržela kontrolu. K dosažení tohoto cíle musí mít loajální armádu. Z historického pohledu ČKS vždy spoléhala na násilí, aby si udržela svou moc. Pouze když jsou srdce vojáků pevně pod kontrolou komunistického režimu, může se diktatura strany stabilizovat. Masové protesty a nepokoje po celé zemi nabírají na intenzitě. V současné době se jejich počet pohybuje kolem 80 tisíc ročně. Kontrola a stabilita zajímá stranu stále více a stává se také větší a větší iluzí. Ve snaze o bezpečnost se, podle Pcho-kchunga, komunistický režim snaží zapustit kořeny v armádě.

Jsou ‚koupení‘


Wu Fan, hlavní editor China Affairs, internetového časopisu se základnou v USA, poukazuje na to, že záměry strany jsou pro většinu vojáků v čínské armádě i pro širší veřejnost značně průhledné. Rozumějí tomu, že si je strana kupuje. V hloubi duše rozumějí, že jejich povinností je chránit čínskou zemi a lidi, a ne dělat špinavou práci ČKS. Wu řekl, že zvýšení platů jen vzbudí větší odpor u veteránů. V Číně jsou miliony vysloužilých vojáků; několik milionů z nich jsou vysloužilí důstojníci. Jejich ekonomická situace zdaleka není stabilní.

Wu říká, že lidé cítí stále větší nestabilitu v armádě – prudký a neospravedlnitelný nárůst platů je jen jedním z příznaků větší nemoci.

Hlasy zevnitř armády

Minulý měsíc byl v jednou čínském deníku zveřejněn článek od neznámého vojáka s názvem „Jak rozložit ČKS“. Volal po skutečném státním převratu proti režimu ČKS. Odmítal vojenské násilí a násilnou kontrolu lidí a podporoval mírovou reformu.

Autor také vyzýval lidi v Číně, aby šířili Devět komentářů ke komunistické straně deníku Velká Epocha, knihu, která popisuje zločiny ČKS od jejího nástupu k moci v Číně.

Wu Fan považuje Devět komentářů za urychlovač hnutí požadujícího nahrazení režimu ČKS legitimní demokracií. Wu společně s několika kolegy založil Fórum o budoucí Číně – otevřené debaty kolem kulatého stolu o budoucnosti Číny po pádu ČKS.

Kao Ta-wej, ředitel Globálního centra pro vystoupení z ČKS, řekl, že Devět komentářů „úspěšně vyhladilo komunistickou kulturu vymývání mozků a propagandy v Číně. Nahrazují ji nově se objevující Číňané, kteří jsou schopni jasně uvažovat o budoucnosti země“.