Níže uvádíme výpověď staršího vojenského lékaře z města Šen-jang, provincie Liao-ning v Číně, která je reakcí na zveřejnění informací o nelegálních transplantacích v ČLR. Podle jeho zdělení došlo následně po zveřejnění informací k rozsáhlým čistkám v celé armádě.

Výpověď:

Nejprve bych rád vyjádřil svou vděčnost za upřímný zájem o mou bezpečnost ze strany všech, kdo pozorně sledují vývoj událostí týkajících se zločinů odebírání lidských orgánů stoupencům Falun Gongu v Číně.

Bezpečně jsem prošel opakovanou izolací a právě dokončenými vnitřními prověrkami v armádě. Tyto rozsáhlé čistky v čínské armádě byly mimořádně děsivé. Například co se týče lidí kolem mě, mnoho vojáků, vědeckých pracovníků, vojenských velitelů a lékařského personálu je nezvěstných. Dokonce i jejich rodiny byly izolovány a prověřovány. Nikdo o nich zatím neslyšel a nikdo neví, kde jsou. Je mi velice líto, že tolik nevinných kolegů platí za pravdu, kterou jsem odhalil.

Odříznut od okolního světa během izolace

Během izolace jsem se nemohl dozvědět o odezvě veřejnosti na tajné odebírání orgánů, k němuž dochází v tajných vojenských oblastech v Číně. Nevěděl jsem ani o tom, že mi zahraniční ambasáda v Číně nabízí tajný politický azyl a pomoc při útěku z Číny výměnou za přímé důkazy o odebírání orgánů stoupencům Falun Gongu ve zvláštních vojenských oblastech v Číně.

V současnosti je moje odpověď na tuto nabídku taková: Lituji, ale nemohu jejich nabídku v tuto chvíli přijmout, protože tito zahraniční diplomaté si vůbec nejsou vědomi povahy Čínské komunistické strany (ČKS). Přestože máme přímé důkazy o táborech ČKS na odběry orgánů živým lidem, stále nejsme schopni podniknout žádné zásadní represivní kroky vůči ČKS. Diplomatické represivní kroky nejsou vojenské akce. Přestože mohou vytvořit politický nátlak na ČKS, neřeší to problém u kořene. Kdybych odhalil všechny zásadní důkazy, ničemu by to nepomohlo. Jakmile bych jednou odhalil všechny důkazy, které mám v ruce, ČKS by věděla, jak skrývat své zločinné operace ještě důkladněji. Navíc bych odhalil svou totožnost a pak už bych nebyl schopen shromažďovat další důkazy a poskytovat další informace těm, kdo chtějí tábory na odebírání orgánů zastavit. Vezmu-li toto všechno v úvahu, myslím, že v současnosti je pro mě nejmoudřejší pokračovat ve shromažďování důkazů a odhalovat zločiny ČKS krok za krokem, a tak vyvíjet na ČKS neustálý nátlak.

Odhalení táborů na odebírání orgánů v Číně ve skutečnosti rozdrtilo vnitřní kádry ČKS, zvláště v čínské armádě. Apel paní Wang Wen-ji před Bílým domem během projevu Chu Ťin-tchaa měl také na ČKS velký dopad. Dokumenty a katalogy s informacemi o odběrech orgánů se vytrácejí ze všech provinčních vojenských oblastí. Informace o statistikách odebírání orgánů také prudce ubývají.

Nátlak ČKS na mezinárodní média je evidentní

Podle posledního nařízení ČKS budou od 22. července informace o dárcích orgánů dostupné pouze na internetové síti v Číně. V době, kdy jsem byl izolován od okolního světa, se ČKS setkala s mnoha diplomaty z celého světa kvůli otázce táborů na odběr orgánů. Její nátlak na mezinárodní média je nyní evidentní. Důkazy ukazují, že „export“ živých stoupenců Falun Gongu jako [nedobrovolných] poskytovatelů orgánů z Číny byl značně omezen. Propaganda ČKS se nyní soustředí na zpochybnění všech obvinění ohledně táborů na odebírání orgánů v Číně. V budoucnu o tom poskytnu další informace.

Odporné zločiny ČKS [odebírání orgánů zaživa] jsou mnohem úděsnější než zločiny jakékoli vlády v dějinách

Je mi líto, že se zahraniční diplomaté odmítli zabývat informacemi, které jsem odhalil, a považují je za smyšlené. V budoucnu, až se ČKS rozpadne a všechny důkazy budou odhaleny, všechny vlády celého světa budou otřeseny rozsahem a krutostí rozsáhlých zločinů ČKS.


Od staršího vojenského lékaře z města Šen-jang, provincie Liao-ning, Čína