Image

(www.shroud.com)

Turínské plátno je považováno za jednu z velkých záhad současnosti. Pro mnohé jeho vyznavače, zvlášť pro ty z řad křesťanů, se jedná o nejvzácnější a nejcennější relikvii, na které je otisk těla Ježíše Krista, pro jeho odpůrce plátno zůstává pouhým středověkým padělkem. Kde se skrývá pravda? Nejnovější výzkumy do této záhady opět vnáší trochu světla.

Historie „Turínského plátna“

Turínské plátno, které získalo svůj název podle turínské katedrály, kde bylo uloženo, má poměrně bohatou historii. Podle velké části veřejnosti je toto plátno velmi vzácné. Traduje se totiž, že tento více než 4 metry dlouhý pruh látky pochází z počátku našeho letopočtu, tedy přesněji řečeno z doby umučení Ježíše Krista. Jedná se o plátno, do kterého bylo údajně po ukřižování zabaleno tělo  mrtvého  Krista, které zanechalo poměrně jasný otisk na látce. Plátno několikrát málem shořelo, ale vždy se ho podařilo zachránit z plamenů. Ve středověku prošlo dlouhou cestou z Palestiny přes Turecko až do Evropy. Někteří odborníci tvrdí, že bylo dokonce majetkem a předmětem uctívání rytířů Templářského řádu. Když se nakonec katolická církev rozhodla umožnit bádání kolem tohoto plátna, asi si neuvědomila, jakou obrovskou lavinu tím spustí....

Turínské plátno pod mikroskopem vědy

V roce 1988 bylo plátno podrobeno sérii testů. K tomuto výzkumnému projektu se sešli přední odborníci z různých oblastí, aby rozhodli o pravosti nebo nepravosti této relikvie. Vědci z laboratoří v Curychu, Tusconu a Oxfordu na vzorcích z plátna pomocí uhlíkové metody zjistili, že plátno pochází z období středověku, tj. z let 1260- 1390. Pro většinu z nich tak byla kauza turínského plátna definitivně uzavřena - jedná o dílo středověkého falzifikátora! Další výzkumy v týmu špiček součastné medicíny prokázaly, že na plátně je zachycena postava muže ve věku mezi 30 a 40 lety, který byl podroben smrti ukřižováním, jak bývalo zvykem v době starověkého Říma. Muž byl pravděpodobně semitské rasy. Dále na plátně byly zjištěny stopy krve a krevní plasmy, včetně typu krevní skupiny AB. Pomocí metody práce s ultrafialovým zářením byly prokázány detaily, které vypovídají o smrti muže zabaleného do plátna. Tato metoda ukazuje, že muž byl před smrtí bičován, vyvrací některé nejasnosti v souvislosti s ukřižováním a vnáší nové poznatky do celého případu  ukřižování Ježíše Krista, pokud je právě on tím, kdo byl pohřbený v turínském plátně.     Botanici a biologové potvrdili, že na plátně se vyskytují pyly a stopy vegetace, objevující se v okolí Jeruzaléma, Edessy, Konstantinopole v Turecku a jihozápadní Evropy. Tedy možné cesty, kudy plátno po dobu svojí existence putovalo.

Počítačoví experti zjistili, že v oblasti oka muže z plátna jsou otištěné  mince, které dávali židé svým mrtvým při pohřebním obřadu. Za zmínku jistě stojí, že tato mince pochází z období vlády císaře Tiberia, které byly raženy za Piláta Pontského v roce 29 n. l. Navíc byly objeveny tajemné nápisy na plátně , které nasvědčují tomu, že člověk pochovaný v plátně byl velmi pravděpodobně Ježíš Kristus. Jde o nápisy v latině, řečtině a hebrejštině, které obsahují slova jako trest smrti, obětovaný, nazaretský a Ježíš. Tyto nápisy odhalila až moderní počítačová technika, lidským okem jsou neviditelné.

Výsledky z experimentu z roku 1988 - byla to chyba!

Hlavní důkaz vědců proti pravosti turínského plátna není důvěryhodný. Vědci, kteří použili vzorek plátna k pokusům, pracovali se vzorky, které byly použity jako záplaty po požáru v kapli Chambéry z roku 1534, a které tam našil zručný středověký restaurátor. Tyto vzorky obsahují barviva, mořidla a spletená vlákna, která jinde na plátně nejsou. Tento objev vyvrací vědeckou hypotézu, která mluví o plátně jako o středověkém falzifikátu. Podle Dr. Rogerse je plátno staré 1300 až 3000 let.

At’ je pravda jakákoliv, turínské plátno stále zřejmě dosud nevydalo své největší tajemství. Tato cenná památka je důkazem existence a smrti Ježíše Nazaretského, vydává jedinečné poselství o době na počátku našeho letopočtu a popisuje způsob, jakým byl podle Bible Ježíš umučen.