Vatikán nazval jmenování dvou čínských biskupů bez svolení papeže „hrubým porušením náboženské svobody“ a ve čtvrtek 4. května exkomunikoval čtyři čínské biskupy. Krom dvou právě jmenovaných a také další dva, kteří vedli obřady jmenování.

Mluvčí Vatikánu Joaquin Navarro-Valls řekl, že Papež Benedikt XVI. byl hluboce zarmoucen zprávami o vysvěcení. Kánon římskokatolické církve podle mluvčího neumožňuje vysvěcování biskupů bez souhlasu Vatikánu a exkomunikace z církve je v takovýchto případech automatická.

Představuje to těžkou ránu jednotě církve, za kterou… jsou vážné kanonické sankce,“ řekl Navarro-Valls a dodává, že Vatikán si „myslel a doufal, že takovéto opovrženíhodné události už patří minulosti.“Vlastenecké sdružení čínských katolíků ve středu jmenovalo za biskupa Lin Sin-chunga z provincie An-chuej na východě země. Státem kontrolovaná čínská katolická církev, která má asi milion členů, už v neděli jmenovala za biskupa Ma Jing-linga ve městě Kchun-ming v jihovýchodní provincii Jün-nan. Vatikán požadoval, aby Číňané počkali, než se na vysvěcení dohodnou obě strany.

Vládou zřízená katolická církev v Číně neuznává za svou nejvyšší autoritu papeže, přičemž veškeré řízení a aktivity jsou pod přísnou kontrolou Komunistické strany. Ti, kteří chtějí udržovat styky s Vatikánem jsou nuceni se skrývat a praktikovat svou víru v tzv. „podzemních církvích“.

V r. 2002 odhalila jedna z nejstarších amerických organizací pro lidská práva, Freedom House, sedm „tajných“ dokumentů, jež odhalují detaily represe náboženství v Číně.

Jeden dokument z Úřadu veřejné bezpečnosti v An-chuej tvrdí, že Vatikán podněcuje čínské katolíky k výtržnostem a uvádí: „Vatikán stále čeká na jakoukoli příležitost pro vměšování do vnitřních záležitostí katolických církví v naší zemi.“ Také se v něm píše, že Svatá stolice chce „sabotovat stabilitu katolických církví“ registrovaných vládou. Dokument volá po větších kontrolních opatřeních, jako je hustá špionážní síť a agenty nazývá „srdcem a duší skrytých bojů.“

V Číně mají děti zákonem zakázáno nechat se pokřtít, získat náboženskou výchovu a vzdělání, nebo se zúčastňovat veřejných náboženských obřadů. Registrace od církve vyžaduje, aby přestala hovořit o Druhém příchodu Krista, darech Ducha svatého [1] a příběhu o stvoření z knihy Genesis.

Normální vztahy s Vatikánem byly přerušeny v r. 1951, krátce poté, co se Komunistická strana chopila moci. Neoficiální stoupenci „domácí církve“, jak se jim říká, protože se shromažďují v soukromí, jsou často obtěžováni a posíláni do pracovních táborů bez soudního procesu. Amnesty International odhalila mnoho případů mučení.

[1] Dary Ducha svatého jsou podle Bible např. moudrost, vědění, víra, léčení, zázraky, proroctví, schopnost mluvit jazyky a schopnost vykládat jazyky.