Image
(Velká Epocha)

Našim kolegům v médiích:

Orgány odebrané na transplantace z živých těl tisíců zajatců v Čínských pracovních táborech: Ohromující zprávy z největší země světa. Současná vlna transplantací v čínských nemocnicích, před tím než 1. června vstoupí v platnost narychlo slátaný zákon, omezující obchod s orgány. Máme aktuální zprávy hodné důkladného vyšetření.

A přece všechna hlavní média, pokud vůbec o této věci informovala, použila převážně nebo výhradně oficiální vyjádření Čínské komunistické strany, která, podle očekávání všechno popřela.  

Od 9. března Velká Epocha (The Epoch Times) přináší zprávy o této záležitosti, na internetu a v tištěné verzi v Angličtině, Čínštině a dalších jazycích. Máme k dispozici:

 • Přepis rozhovorů ze dvou zdrojů [ 1 ] [ 2 ] které mají k dispozici interní informace o jedné z nemocnic, kde byly orgány odebírány praktikujícím Falun Gongu.
 • Dopisy a přepisy telefonátů s jinými zdroji informací, potvrzující existenci rozsáhlé sítě záchytných zařízení a nemocnic, které na tomto lukrativním a smrtícím obchodě s lidskými orgány vzájemně spolupracují.

Všechny tyto informace jsou k dispozici ostatním médiím k přečtení, zhodnocení a citaci podle potřeby v rámci několika kliknutí myši.

Přesto, když o této záležitosti ostatní média reportovala, až na pár výjimek nepoužila tyto materiály jako referenci a nikdo z našich zaměstnanců nebyl kontaktován.

Upřímně řečeno, vypadá to, že vám utíkají aktuální zprávy kvůli nedostatku iniciativy.

Následují některé události, o kterých nás zpravila západní média jednostranným či pokřiveným způsobem:

 • 28. března Peking na tiskové konferenci popřel existenci situace kolem transplantací orgánů
 • 11. dubna mluvčí města a nemocnice v Su-ťia-tchunu popřeli obchod s orgány a pohrozili Velké Epoše (The Epoch Times) soudem
 • 14. dubna konzulární úředníci USA podali zprávu, že nenašli nic, poté, co dvakrát prošli nemocnici v Su-ťia-tchunu.

Tyto zprávy opakují pouze slova čínských úředníků, aniž by citovali články nebo mluvčí Velké Epochy nebo, jak by se nabízelo, reprezentanty Falun Gongu. Mnoho článků mělo titulky typu „Čína popírá…“ ale mnoho médií předtím nepodalo žádné zprávy o tom, co to vlastně Čína popírá. „Čína“ – ve skutečnosti Čínská komunistická strana – měla první, poslední a jediné slovo v těchto médiích.

31. března informovala Velká Epocha o výpovědi vojenského doktora, který poznamenal, že v Su-ťia-tchunu nebude nic nalezeno, pokud zde bude provedeno vyšetřování. Řekl, že všechny důkazy by byly zničeny a všichni zůstávající zadržení přemístěni. Ke stejnému výsledku dojdeme i jednoduchou logickou úvahou, když se podíváme na historii Čínské komunistické strany (ČKS). Není divu, že američtí úředníci nic nenašli, když, po několika týdnech od zveřejnění prvních zpráv o Su-ťia-tchunu, přišli vyšetřovat.

ČKS vodí za nos reportéry západních médií.

Transplantace orgánů v Číně byly v minulých letech předmětem několika slyšení kongresu Spojených států. Média o těchto praktikách odebírání orgánů průběžně informovala. Například ve zprávách CNN z 28.6.2001:
 http://archives.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/east/06/28/china.organ/

Níže je uvedeno několik relevantních faktů, které jsme vybrali z mnoha dalších informací Velké Epochy k tomuto případu:

 • Naše zdroje zdůrazňují, že praxe odebírání orgánů stoupenců Falun Gongu kulminovala v letech 2001 a 2003. Následovníci Falun Gongu jsou vězněni od roku 1999.

 • Počet transplantací jater v Číně vzrostl ze 78 operací v letech 1991 až 1998 na 118 v roce 1999, 254 v r. 2000, 486 v r. 2001, 996 v r. 2002 a více než 3000 v r. 2003.

 • Lékaři v Číně, kterým se reportéři po telefonu představil jako lidé, kteří shání ledvinu, řekli, že čerstvý orgán mohou nalézt za pouhé dva dny. V USA musí lidé na transplantaci čekat celé roky, než je nalezen vhodný orgán.

 • Vezmeme-li v úvahu pravděpodobnost shody krevní skupiny a vzorku HLA, počet potenciálních dárců musí být nejméně v počtech tisíců, aby byla zaručena tak krátká čekací lhůta.

 • Kvůli vlivu tradiční čínské víry je velmi málo Číňanů ochotných darovat orgány své nebo svých příbuzných.

 • Peníze: příklady cen orgánů pro zahraniční zájemce o transplantaci v Číně

Ledvina: 1 426 000 Kč
Srdce: 3 910 000Kč
Oční rohovka: 690 000 Kč

Teď není pozdě začít reportovat o těchto událostech.

Potvrdili jsme, že se nemocnice v Číně snaží poskytnout co nejvíce těchto operací před koncem dubna. Prohlášení doktorů (zvukový záznam je k dispozici na našich webových stránkách) jsou šokující. Jeden doktor připustil, že všechny orgány jsou od praktikujících Falun Gongu, další potvrdili, že byly odebrány z živých těl.

Velká Epocha vyzývá vlády a ostatní média, aby využily své zdroje a úplně vyšetřily množící se důkazy a vznítily zájem veřejnosti o záměrné a otřesné vyhlazování lidských životů kvůli zisku. Nedívejte se jen na „uklizený“ Su-ťia-tchun, ale na celou síť pracovních táborů, jiných záchytných center a nemocnic v Číně.

16. dubna, Peter Worthington z denníku Sun v Kanadě napsal toto: „Vypadá to, že monstrózní příklad ‚nelidskosti kvůli zisku‘ probíhá v dnešní Číně, čehož si většina našich hlavních médií není vědoma nebo to nepovažuje za důvěryhodné kvůli nepředstavitelné odpornosti.“

Připojujeme se k němu v jeho výzvě, že občanskou povinností média je zkoumat hlouběji situace, jakou je tato, kdy jsou v sázce lidské životy.

Žádáme vás, naše kolegy z mediální branže, abyste nestraně a přesně reprezentovali zdroje informací, stejně jako samotné Epoch Times, ve svém zpravodajství o odebírání orgánů stoupenců Falun Gongu v Číně.

John Nanja
Šéfredaktor anglické verze The Epoch Times