Trestancom v Číne nepovedia, že ich orgány budú po ich popravení odobraté na transplantáciu. Polícia, sudcovia a doktori vzájomne spolupracujú na rýchlom zisku z mŕtvych tiel. (Laogai Research Foundation) Trestancom v Číne nepovedia, že ich orgány budú po ich popravení odobraté na transplantáciu. Polícia, sudcovia a doktori vzájomne spolupracujú na rýchlom zisku z mŕtvych tiel. (Laogai Research Foundation)

Podľa správy vydanej vyšetrujúcim výborom boli praktizujúci Falun Gongu zadržiavaní v podzemnom tábore v Su-ťia-tchune presunutí. Združená komisia na vyšetrenie tajného koncentračného tábora Su-ťia-tchun a faktov o prenasledovaní Falun Gongu v správe publikovanej 8. apríla vyhlasuje, že sa tak deje potom, ako boli odhalené zverstvá vyberania orgánov zo živých nasledovníkov Falun Gongu v podzemnom koncentračnom tábore Su-ťia-tchun.

Nedávno zahraniční novinári a tajní vyšetrovatelia navštívili Su-ťia-tchun. Avšak Úrad bezpečnosti Čínskej komunistickej strany (ČKS) medzičasom vyslal veľký počet tajných agentov, ktorých nasadil v okolí nemocnice zameranej na liečenie trombóz čínskou a západnou medicínou v Su-ťia-tchune a na neďalekej vlakovej stanici. Snažili sa zmiasť novinárov a vyšetrovateľov predstieraním, že sú obchodníci, okoloidúci a vodiči tricyklov.

Komisia na vyšetrovanie faktov požaduje medzinárodné vyšetrovanie.

Komisia na vyšetrenie faktov vo svojom vyhlásení požiadala medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite začalo záchrannú akciu na ukončenie tohto masakru a vyšetrila zločiny skryté v pracovných táboroch vo veľkých mestách a v hlavných provinciách po celej Číne. Navyše, nasledovníci Falun Gongu tiež žiadajú, aby ČKS umožnila medzinárodné vyšetrovanie vo všetkých pracovných táboroch zadržiavajúcich praktizujúcich Falun Gongu.

Nemocnice sú spolčené s pracovnými tábormi

Podľa zdrojov ČKS sa zverstvá vyberania orgánov z praktizujúcich Falun Gong za živa a pálenie ich tiel na zničenie dôkazov dialo v pracovných táboroch po celej Číne. V tomto zločine sú nemocnice spolu s miestnymi úradmi verejnej bezpečnosti a vojenskými policajnými stanicami spolčené s organizáciami obchodujúcimi s orgánmi.

Nasledovníci Falun Gongu vyberaní pre vyberanie orgánov pochádzajú väčšinou z vidieka. Sú z nižších spoločenských skupín, nezamestnaní, bez vzdelania alebo tí, čo sú úplne odrezaní od svojich rodín.

Divoké vyberanie orgánov vrcholilo v rokoch 2001 až 2003


Odvtedy ako bývalý vodca ČKS Ťiang Ce-min oficiálne odstúpil v roku 2002, prenasledovanie Falun Gongu komunistickou stranou čelí tlaku medzinárodných skupín ako aj tlaku zvnútra strany. Odvtedy sa rozsah vyberania orgánov nasledovníkom Falun Gongu značne znížil, alebo ho ešte viac začali utajovať.

Vo veľkých táboroch nútených prác bol počet zadržiavaných medzi 5.000 až 20.000


Podľa informácií z táborov nútených prác v Číne boli veľké tábory, ktoré zadržiavali nasledovníkov Falun Gongu, preplnené, s počtom zadržiavaných na úrovni 5.000 až 20.000 v každom z nich. Nasledovníci Falun Gongu zadržaní v nútenom pracovnom tábore Su-ťia-tchun v roku 2001 pochádzali z táborov nútených prác po celej Číne. Títo praktizujúci boli presunutí do Su-ťia-tchunu, pretože počet zadržiavaných v iných táboroch príliš narástol.

Väčšina nasledovníkov Falun Gongu vybratých pre vyberanie orgánov pochádzala buď z vidieka, alebo boli nezamestnaní, bez vzdelania, alebo z tých, ktorých rodiny úrady neboli schopné kontaktovať. Po vykonaní krvných testov na týchto nasledovníkoch Falun Gongu a nájdení páru pre tkanivový typ pacienta, boli praktizujúci zabití v nemocnici v deň operácie transplantácie orgánu.

Keď odišli, nikdy sa nevrátili

Tieto zločiny vyberania orgánov z praktizujúcich Falun Gongu sa diali v pracovných táboroch takmer všetkých čínskych provincií. Stále nie je známe, koľko nasledovníkov Falun Gongu bolo zabitých v troch rokoch medzi 2001 až 2003. Praktizujúci Falun Gongu, ktorým spravili krvné testy, takmer nemali nádej na život, pretože ich potom presunuli z rôznych táborov nútených prác do koncentračných táborov ako bol Su-ťia-tchun, ktoré dodávali ľudské telá pre vyberanie orgánov za živa v nemocniciach.

Podľa svedka, ktorý odhalil prax vyberania orgánov za živa v Su-ťia-tchune, počet praktizujúcich Falun Gongu tam zadržiavaných bol približne 6.000, ale v čase keď svedok opustil nemocnicu liečenia trombóz v roku 2004, sa ich počet znížil na asi 2.000. Viac ako 4.000 praktizujúcich Falun Gongu bolo spálených potom, ako im vybrali orgány.

Potom ako ČKS začala prenasledovať Falun Gong v júli 1999, veľký počet nasledovníkov Falun Gongu z rôznych provincií išli jeden po druhom apelovať na vládu. Uskutočnili pokojné demonštrácie na námestí Nebeského pokoja, hovoriac vláde a verejnosti, že Falun Gong je dobrý, dúfajúc, že sa im podarí zastaviť prenasledovanie a získať späť svoje právo slobodne praktizovať svoju vieru. V tom čase sa hovorilo, že je asi 100 miliónov ľudí, ktorí sa v Číne venujú Falun Gongu. Do konca roku 2001 navštívilo Peking podľa odhadov asi 700.000 praktizujúcich Falun Gongu z celej krajiny, aby apelovali za svoje práva.

Avšak všetky kanály pre apely boli zablokované a oficiálny Úrad pre apely a námestie Nebeského pokoja sa stali miestami pre zatýkanie nasledovníkov Falun Gongu. Ľudia, ktorí prišli apelovať, boli ilegálne unesení, zadržaní, brutálne zbití alebo umučení na smrť. Mnoho praktizujúcich opustilo domovy a nikdy sa nevrátilo, nikto o nich už nič viac nepočul.

ČKS zachovávala politiku trestania tých, ktorí majú nejaký vzťah k praktizujúcemu Falun Gongu, ktorý prišiel apelovať na vyššie úrady. Nasledovníci Falun Gongu nechceli, aby sa ich vedúci v zamestnaniach, miestni policajní úradníci, priatelia a známi do toho zaplietli. Preto často odmietali odhaliť svoje mená a adresu bydliska. Je preto nemožné presne zistiť, koľko praktizujúcich Falun Gongu išlo do Pekingu, koľko ich tam bolo zatknutých a koľko ich stále chýba.

Tajné zatýkanie veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu, ako aj Ťiang Ce-minova vyslovená anti-Falun Gong politika na „zruinovanie ich povesti, odrezania ich ekonomických zdrojov a zničenie ich tiel“ poskytla predajcom orgánov priaznivé podmienky.

Zločiny v nútených pracovných táboroch stále pokračujú

Tri týždne potom, ako bol odhalený koncentračný tábor v Su-ťia-tchune, Čínske ministerstvo zdravotníctva v chvate vydalo Dočasné nariadenie ohľadom transplantácií ľudských orgánov, ale posunulo dátum, kedy vstúpi do platnosti, na 1. júla. Niektorí ľudia sa domnievajú, že cieľom oneskorenia je nechať dostatok času na zničenie všetkých živých dôkazov.

4. apríla bolo niekoľko nasledovníkov Falun Gongu zadržiavaných v Záchytnom centre č. 2 v okrese Nan-kou, mesto Fu-šun, provincia Liao-ning, po krvnom teste tajne presunutých na neznáme miesto.

Združený výbor na vyšetrovanie tajného koncentračného tábora Su-ťia-tchun odhalil, že nemocnice a transplantačné centrá v Chei-lung-ťiangu, Liao-ningu, Ťi-lin, Pekingu, Tchien-ťine, Chen-ane, Che-peji, mestách Chu-pej a Wu-chan, Chun-an, Šang-chaj, Če-ťiang, Jün-nan, An-chuej, Šan-si a Sin-ťiang operujú aj cez čas, aby vykonali operácie transplantácií. Nemocničný personál povedal tajnému vyšetrovateľovi výboru, že pacienti sa majú ponáhľať, ak chcú transplantát. Personál povedal, že na nájdenie vhodného orgánu im postačí jeden alebo dva dni. Povedali im tiež, že bude ťažké získať orgán, potom ako sa spotrebuje táto séria.

Po 2. svetovej vojne medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo pevný prísľub, že už „nikdy znova“ nedovolí, aby sa diala genocída. Dnes, šesťdesiat rokov po Nacistoch, sa história opakuje – dejú sa zverstvá mimo predstáv človeka. Toto je hanba ľudskej rasy. Je to tiež výzva pre základnú morálku a svedomie každého človeka.