Image

Mudr. Janečková radí: "Do domácnosti s batolaty nepatří ubrusy – malé děti na sebe mohou v nestřeženém okamžiku strhnout ubrus i s horkými tekutinami." (foto: Harry Phineas)

Popáleniny u dětí patří k nejtěžším poraněním vůbec.  Rozsáhlé popáleniny bezprostředně ohrožují postiženého na životě a vyžadují mnoho týdnů složité léčby provázené řadou útrap.

Ani menší traumata nejsou zanedbatelná, protože mohou zanechat nevzhledné jizvy po celý zbytek života.

Popáleninové poranění je zrádné i tím, že zpočátku popálený  vůbec nepůsobí dojmem, že by byl vážně poraněn či dokonce v ohrožení života  - většinou je schopen chůze, komunikuje, při hlubokých popáleninách ani netrpí většími bolestmi.

Popáleninový úraz postihne v naší republice ročně zhruba 1% populace, tj. přibližně 100 000 lidí a z  toho je bohužel  40% dětí do 15 let, z dětských popálených jsou nejčastější děti do 2 let .

U dítěte proto nepodceňujte žádnou popáleninu. Nejrizikovější jsou  popáleniny u malých  dětí do tří let věku , které  mají jemnou kůži a již při popálení plochy nad 5% tělesného povrchu  hrozí popáleninový šok. 1% tělesného povrchu přitom představuje přibližně obrys ruky poraněného.  Je-li tedy např. u  malého dítěte popálena celá horní končetina, jde o popáleninu 9% tělesného povrchu. Jedná se tedy o stav ohrožující život, ačkoli se plocha jeví relativně malou.

Z estetického hlediska jsou nejzávažnější  popálení obličeje a krku, z hlediska funkčního jsou to  popáleniny ruky, nohy a genitálu. Každé dítě snadno utrpí úraz, protože jeho touha poznávat a experimentovat mnohonásobně převyšuje rozumové schopnosti a předvídavost. Každý jedinec, který je zodpovědný za bezpečnost malých dětí, musí být obeznámen s nejčastějšími riziky popálení.  Dodržování  jednoduchých  preventivních  zásad může většinou tragédii zabránit.

Výčet všech preventivních opatření v krátkém přehledu není možný, uvádím alespoň ta nejzásadnější:

 1. Do domácnosti s batolaty nepatří ubrusy – malé děti na sebe mohou v nestřeženém okamžiku strhnout ubrus i s horkými tekutinami. Pamatujte, že batole může být opařeno šálkem kávy nebo čaje na  překvapivě velké části těla.
 2. Nádoby s horkým obsahem pokládejte na střed stolu, aby na ně dítě nedosáhlo.
 3. Držadla horkých hrnců otáčejte tak, aby nemohlo dojít k jejich sražení.
 4. Ohřáté jídlo nenechávejte na sporáku za rozpálenou ploténkou, aby se dítě nesnažilo dostat přes horkou plochu.
 5. Rychlovarné konvice, elektrické pánve, remosky apod. by měly mít krátkou šňůru umístěnou tak, aby na ni dítě nedosáhlo .
 6. Na ohřev vody jsou vhodnější  konvice plnitelné výlevnou hubicí – při převrácení  mají menší průtok a proto je rozsah případné popáleniny menší.
 7. Při přenášení fritézy s horkým olejem pozor na zamaštěná držadla, aby nedošlo k vysmeknutí. Děti by při tom měly být vždy v bezpečné vzdálenosti.
 8. Mikrovlnná trouba by neměla být umístěna ve výši horní části trupu či hlavy – při vyndávání může dojít k vylití či vyklouznutí horké potravy.
 9. Pozor také na nerovnoměrný ohřev zmrzlých potravin nebo také rozpálení nádobí  v mikrovlnné troubě – může dojít k nečekanému popálení či vysmeknutí.
 10. Při koupání ve vaně posazujte dítě zády ke kohoutku, aby na sebe v nestřeženém okamžiku nepustilo horkou vodu. Velmi malé děti nikdy nenechávejte v koupelně samotné.
 11. Zápalky nejméně do 5 let věku musí být zcela mimo dosah dítěte. U staršího dítěte je vhodné vysvětlit  jejich princip a účel, případně pod dohledem dospělého svolit k jejich vyzkoušení, dříve než se o to pokusí samo. Dítě musí vědět, že zápalky jsou určeny dospělým!
 12. K táborovému ohni nikdy neoblékejte dítě do silonového oblečení – oblíbené „šusťákovky“ ze syntetického materiálu  jsou enormně hořlavé, rychle se vznítí a při hoření vzniká vysoká teplota ,jejímž následkem jsou hluboké popáleniny.

Zásady první pomoci by měl znát každý.

 1. Především je nutno zabránit dalšímu působení tepla.  Hořící oděv rychle uhasíme zabalením do deky či  kabátu, vždy je ovšem třeba, aby  použitá látka byla z přírodního materiálu. Při užití deky ze syntetické tkaniny by naopak došlo k  „přiložení do ohně“. Není-li žádná vhodná látka dostupná, je potřeba hoření zastavit opatrným koulením postiženého např. po trávě. Jelikož oděv na člověku ve vzpřímené poloze hoří jako svíce, nutno postiženého položit na zem, dle potřeby i za použití přiměřeného násilí.  Oděv lze šetrně odstranit, avšak pokud je přiškvařený, nikdy jej násilně nestrhávejte.
 2. Nejdůležitější  je při první pomoci neodkladné zahájení chlazení. Provádí se studenou tekoucí vodou., a to dostatečně dlouhou dobu – alespoň 10-20 minut. U rozsáhlých popálenin se nechladí celé tělo, ale jen postižené plochy v obličeji, na rukou apod.Chladná voda částečně působí proti bolesti, především však omezuje hloubku výsledného postižení.
 3. Z postižených oblastí je třeba sejmout všechny prstýnky, řetízky,  řemínky,boty,  náramky, hodinky,  prípadně náušnice z popálených uší.  Okamžitý rozvoj popáleninového otoku by způsobil zaškrcení poraněné části těla, kovové šperky navíc udržují vysokou teplotu.
 4. Na popálenou plochu nikdy neaplikujte  žádné masti, zásypy ani jiné prostředky. V danou chvíli nemají léčebný efekt a jen ztěžují vyhodnocení a ošetření popáleniny ve zdravotnickém zařízení.
 5. Postiženému s rozsáhlou popáleninou nedávejte nic jíst ani pít, protože je pravděpodobné, že léčba bude v nemocnici vyžadovat celkovou anestézii.
 6. Pokud došlo k opaření  nebo vdechnutí horké páry  např. při zvednutí pokličky, vyplachujte ústa co nejstudenější vodou.
 7. Ačkoli to často není hned zřejmé, jde u rozsáhlejších popálenin o každou minutu. Proto neodkladně volejte RZP, která provede další  opatření a transportuje dítě přímo na příslušné odborné pracoviště.
 8. Jen při malém rozsahu popáleniny může být dítě převezeno do zdravotnického zařízení bez odborné pomoci. V takovém případě kryjte po náležitém zchlazení plochy  sterilním obvazem, pokud není k dispozici, použijte ke krytí rány alespoň  čisté prostěradlo či jinou látku, neměla by ovšem pouštět žádná vlákna.

Přeji všem, aby tyto rady v praxi nikdy nemuseli využít. Jejich znalost by však měla být pro každého samozřejmostí.