Image

(R. Bartošek, Velká Epocha)

Rozvodněná řeka Morava, vylitá z břehů, ohrožovala ve Zlínském kraji nejvíce Napajedla a Spytihněv (viz. foto). Během víkendu se situace stabilizovala, přestože rozlitá Morava vytvořila na polích a loukách jezera. Naštěstí pro město se osvědčily vybudované protipovodňové bariéry, někde posilněné pytli s pískem. Obytná oblast tak byla tentokrát ušetřena. Voda se rozlila do polí a částečně zaplavila továrnu Fatra, to nejcennější, tedy lidské životy obyvatel však naštěstí přímo ohroženy nebyly.