Nasledovníci Falun Gongu napodobňujú scény vyberania orgánov na sprievode v meste New York (Veľká Epocha)
Nasledovníci Falun Gongu napodobňujú scény vyberania orgánov na sprievode v meste New York (Veľká Epocha)

(Poznámka vydavateľa: Táto správa je súhrnom informácií, ktoré poskytol človek, ktorý sa vydáva za vyslúžilého vojenského lekára vo vojenskej oblasti Šen-jang, provincia Liao-ning, Čína. Veľká Epocha pridala len nadpisy odsekov. Veľká Epocha vyzýva ďalších ľudí, aby poskytli vnútorné informácie o koncentračnom tábore Su-ťia-tchun alebo o ďalších podobných táboroch, ktoré väznia nasledovníkov Falun Gongu. Veľká Epocha zachová diskrétnosť a bude dbať na vašu osobnú bezpečnosť.)

Som vyslúžilým vojenským lekárom v armádne logistickej službe vo vojenskej oblasti Šen-jang. Kvôli svojej bezpečnosti nateraz neodhalím svoju totožnosť. Správy zvonku Číny o koncentračnom tábore Su-ťia-tchun, ktorý väzní nasledovníkov Falun Gongu, sú pravdivé, hoci niektoré podrobnosti sú nesprávne. Takzvaný podzemný koncentračný tábor Su-ťia-tchun existuje. Vyberanie orgánov sa tam deje. Je tam tiež bežnou praxou spopolňovanie mŕtvych alebo dokonca živých nasledovníkov Falun Gongu.

1. Popol, ktorý dávajú rodinám, pochádza zo zvierat alebo z iných tiel v krematóriu

Ako stanovili mnohé štátne nariadenia, najvyššie úrovne každej provinčnej vlády majú právo vytvoriť „recyklovacie organizácie“ na použitie zločincov vo vojenskej oblasti pod jej správou. Táto prax je oprávnená právnym dokumentom, ktorý ústredný vojenský výbor čínskej komunistickej strany ustanovil už v roku 1962. Táto prax dodnes neskončila. Podľa nariadení v dokumente, väzni a zločinci odsúdení na smrť môžu byť použití podľa potrieb vývoja štátu alebo socializmu. Počas veľkej kultúrnej revolúcie najextrémnejším spôsobom použitia týchto väzňov bolo použitie ich tiel ako jedla. Druhým najextrémnejším spôsobom bolo použitie ich otrockých prác v strojárstve a vo výrobe.

Po dodatku z roku 1984 sa stalo legálnym vyberať orgány z tiel zločincov. Polícia a oddelenia prokuratúry vykonávajú vyberanie orgánom živým väzňom predtým, ako spália ich telá. Niekedy väzňov pri predvádzanej poprave zrania, predtým ako im vyberú orgány. Potom spália ich telá.

Od roku 1992 sa táto prax stala verejnou. Vďaka vývoju mnohých obchodných oblastí, ktoré s tým súvisia, sa ľudské telá stali výnosnými surovinami. Živé ľudské bytosti, ako aj mŕtve telá, sa stali priemyselným materiálom.

Mnohé krematóriá v Číne v skutočnosti nespopolnia telá, keď ich dostanú. Namiesto toho tieto telá presunú niekam inam pomocou tajných tunelov. V mnohých prípadoch pochádza popol, ktorý dávajú rodinám, zo starých čínskych ľudí alebo z obetí 2. svetovej vojny. Skutočné telá sa predávajú cez mnoho rôznych kanálov za vysoké ceny rôznym druhom štátom vlastnených tovární ako materiály pre rôzne výrobky. Takmer všetky veľké krematóriá v Číne sú zapojené do tohto podzemného obchodu.

2. Nemocnica v Su-ťia-tchune je len jedným z 36 podobných koncentračných táborov v Číne

Čínska komunistická strana otvorene vyhlásila, že Falun Gong je „triedny nepriateľ“, čím nasledovníkov tejto duchovnej praxe vystavila najkrutejšiemu útlaku. Inými slovami, čínska komunistická strana ich deklarovala za zločincov. Takzvaná nemocnica v Su-ťia-tchune je len jednou z 36 podobných koncentračných táborov po celej Číne. V súčasnosti je väčšina zadržiavaných prívržencov Falun Gongu vo väzeniach, nútených pracovných táboroch a záchytných centrách. Vo väčšom ich presúvajú inam iba ak na to majú špeciálny príkaz. Provincie Chei-lung-ťiang, Ťi-lin  a Liao-ning väznia najväčší počet nasledovníkov Falun Gongu. Koncentračný tábor v oblasti Ťiou-tchaj, provincia Ťi-lin  je piaty najväčší tábor väzniaci nasledovníkov Falun Gongu v Číne. Tento tábor samotný ich zadržiava viac ako 14.000.

3. Koncentračný tábor Ťi-lin, kódové meno 672-S, väzní viac ako 120.000 ľudí

Na základe informácií, ku ktorým mám prístup, je najväčší koncentračný tábor v provincii Ťi-lin. Tento koncentračný tábor, pod kódovým menom 672-S, väzní viac ako 120.000 ľudí. Je tu veľký počet nasledovníkov Falun Gongu, zločincov a väzňov svedomia z celej Číny, nepoznám však jeho adresu.

4. Viac ako 10.000 ľudí bolo začiatkom roku 2005 zadržiavaných v koncentračnom tábore Su-ťia-tchun

V takzvanom podzemnom koncentračnom tábore pri nemocnici v oblasti Su-ťia-tchun bolo zadržiavaných začiatkom roku 2005 skutočne viac ako 10.000 ľudí, ale v súčasnosti je tam počet zadržiavaných udržovaný na počte 600-750. Mnoho zadržiavaných bolo presunutých do iných koncentračných táborov.

5. Päťtisíc ľudí môže byť skrytou železnicou presunutých v priebehu 24 hodín

Nezaberie to viac ako deň, kým presunú 5.000 ľudí vnútornou nákladnou dopravou po špeciálnych cestách. Bol som svedkom špeciálne vypraveného vlaku, ktorý naraz presúval viac ako 7.000 ľudí z Tchien-ťinu do oblasti Ťi-lin. Išiel v noci a bol pod ochranou čínskej armády. Všetci vo vlaku boli pripútaní ku špeciálne navrhnutým skobám na strope - vyzerali ako kurčatá na ražňoch.

6. Nenájdete žiadne dôkazy, aj keď pôjdete do Su-ťia-tchunu, aby ste to vyšetrili.

Je zbytočné vstupovať do Su-ťia-tchunu, aby ste sa pokúsili vyšetriť koncentračný tábor, pretože je veľmi ľahké odsunúť niekoľko tisíc ľudí na iné miesto.

7. Najvyššie stupne čínskej komunistickej strany (ČKS) označujú nasledovníkov Falun Gongu za „triednych nepriateľov“, ktorí sú užitoční len na produkovanie zisku

Človek musí chápať, na základe posledných rozhodnutí spravených najvyššou úrovňou čínskej komunistickej strany: Ústredný výbor ČKS sa uzniesol na tom, že s nasledovníkmi Falun Gongu možno narábať ako s „triednymi nepriateľmi“ a zaobchádzať s nimi ľubovoľným ekonomicky užitočným spôsobom, bez toho aby to museli hlásiť vyšším úradom. Inými slovami, nasledovníci Falun Gongu, ako mnoho skutočných zločincov v Číne, sa už nepovažujú za ľudské bytosti, ale len za materiál pre obchod a výrobu. Stali sa komoditami.

Toľko vám môžem povedať.