Počtom hlasov 75:11 prijala NRSR zákon o morálnom odškodnení ľudí, ktorí sa u nás aktívne zapojili do boja proti komunistickej diktatúre.

Protikomunistický odboj sa v ňom definuje ako aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu, prejavený organizovane alebo individuálne v dobe od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989.

Zákon predložil nezávislý poslanec Ivan Šimko, ktorý na jeho príprave spolupracoval s Ústavom pamäti národa, Zväzom antikomunistického odboja a Konfederáciou politických väzňov Slovenska.

Na Slovensku bolo za takzvané politické zločiny odsúdených asi 72.000 občanov. Mnohí z nich boli dlhé roky zadržiavaní vo väzeniach a táboroch nútených prác, kde boli často podrobovaní neľudskému zaobchádzaniu.

Proti zákonu podľa očakávania hlasovali všetci poslanci KSS.

V roku 1996 schválil Slovenský parlament zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorým vyjadril úctu všetkým obetiam komunistického režimu. Včera prijatý zákon má oceniť tých, ktorí proti nemu aktívne bojovali.

Zákon stanovuje zvýšenie počtu pracovníkov Ústavu pamäti národa o päť ľudí. Do platnosti vstúpi 1. júna tohto roku.