Ve středu 8. března 2006, byla zveřejněna výroční zpráva 2006 Spojených států k situaci lidských práv. Zprávy o Číně obsahují 85 stran. Bylo zde oznámeno, že se situace lidských práv v Číně v loňském roce dále zhoršila. Čínská komunistická strana (ČKS) zostřila pronásledování Falun Gongu i jiných skupin.

Ve zprávě bylo poukázáno na to, že situace lidských práv v Číně je velmi špatná a jejich porušování  je zcela běžné.  

Pronásledování  Falun Gongu trvá

Ve zprávě je zmíněno, že od počátku pronásledování v roce 1999 zemřely během uvěznění na následky mučení a týrání, odhadem stovky až tisíce praktikujících Falun Gongu. Je líčeno, jak dva praktikující  Falun Gongu, pan  Liu Boyang a pan Wang Shouhui, v říjnu  2005 ve městě Changchun, provincii  Jilin během svého zatčení zemřeli po brutálním mučení.  

Ve zprávě se dále praví, že ČKS  nadále pronásleduje Falun Gong. Tisíce praktikujících Falun Gongu jsou vězněny ve věznicích, pracovních táborech a v psychiatrických klinikách.  

Pan Zhang Erping, mluvčí Falun Gongu v Americe, prohlásil, že praktikující Falun Gongu jak v kontinentální Číně tak v cizině jsou neustále obtěžováni a pronásledováni. Pan  Zhang řekl: „Zjistili jsme, že ČKS v posledních dvou letech v pronásledování Falun Gongu přitvrdila. Na povrchu se pronásledování jeví už ne tak zlé jako na počátku, tedy jako v letech 1999 a 2000. Ale co se metody a stupně pronásledování týče, v žádném případě pronásledování nepolevilo.“

ČKS zesiluje blokování informací a zřizuje blokády internetu

Ve zprávě se také říká:  „Dělají se kroky zpátky v rozhodujících oblastech lidských práv, v tom, že ti, kteří diskutují na internetu o choulostivých tématech, aktivisté v oblasti zdravotnictví, bojovníci za lidská práva, právníci, novináři, náboženské skupiny jakož i ti, kteří chtějí reformou získaný prostor používat, ti všichni jsou zatýkáni. Čínští občané nemají žádné právo, aby mohli svou vládu pokojným způsobem informovat. Mnoho disidentů, kteří vyjadřují veřejně své názory je obtěžováno, zatýkáno a vězněno. Vláda neprodleně potlačuje náboženské, politické a sociální skupiny, jakmile je považuje za nebezpečí pro autoritu vlády a stabilitu země.“

Ve zprávě se také vypovídá, že ČKS nadále přísně omezuje svobodu projevu a tisku. Kontroluje vydávání a správu publikací a médií. Kontrolují zahraniční TV-vysílání a ruší radiové vysílání z ciziny. V loňském roce byly mnohé časopisy úředně zakázány nebo pokutovány, jen proto, že zveřejnily některé vládou nepovolené články. Novináři, spisovatelé, vědci a výzkumníci jsou úřady obtěžováni, zatýkáni a vězněni.  

Mučení je v Číně velmi běžné  

Ve zprávě byly obšírně představeny některé případy. Například co se mučení týká, vyjádřil se zvláštní zplnomocněnec pan Nowak po své návštěvě Číny, že mučení je v Číně běžnou věcí. Většina používaných metod jsou údery a elektrošoky. Krom toho pobízí personál vězeňské správy vězně, aby své spoluvězně mlátili. Oběťmi mučení jsou hlavně členové náboženských skupin, praktikující Falun Gongu, Tibeťané a Uigurové.  

Ministerstvo zahraničí Spojených států zveřejní ročně zprávu k situaci lidských práv ve 196 zemích. Čína patří mezi ty nejvíce kritizované země.