V Číne vstúpili 1. marca 2005 do platnosti nové rámcové podmienky týkajúce sa štatusu cirkví a náboženských spoločenstiev. Náboženské spoločenstvá po prvý raz dostali povolenie nadobúdať vlastníctvo. Okrem toho nová úprava zákona dáva možnosť veriacim pri znevýhodňovaní štátnymi orgánmi obrátiť sa najvyšší súd.

Zdroj: KP/-zg-TK KBS