Ta na nás čeká za dva roky v Číně, v zemi s totalitním režimem opředeným nejhrůznějšími zprávami o celosvětové síti tajných agentů, nejvyšším počtu poprav, neustálém pronásledování svých občanů jak v Číně tak mimo ni, rozšířeném mučení, cenzury internetu a pronásledování novinářů. A tím tento výčet, bohužel, zdaleka nekončí.

Zbývají dva roky, během kterých se aktivisté budou snažit zlepšit stav na poli lidských práv v Číně, nebo usilovat o odebrání pořadatelství čínskému gigantu. Mezinárodní koalice nevládních organizací - Olympic Watch, Laogai Research Foundation, Wei Jingsheng Foundation , Reportéři bez hranic (RSF), Solidarité Chine a Mezinárodní společnosti pro lidská práva (ISHR/IGFM), dnes poslala předsedovi Mezinárodního olympijského výboru dopis, v němž ho žádá, aby se před OH 2008 „zaměřil na pokračující porušování lidských práv“ v Číně, protože „hrozí, že navždy poškodí olympijské ideály“. Organizace upozorňují, že MOV by zřejmě měl „znovu uvážit, zda pořádat olympijské hry 2008 v Pekingu“.

"Aktivisté dále upozorňují na porušování lidských práv přímo souvisejících s přípravou na OH 2008: vystěhovávání obyvatel Pekingu z domovů a s tím související pronásledování protestujících nebo zneužívání čínských dětí a mládeže ve státních tréninkových táborech pro účely politické propagandy. Všechny tyto problémy jsou, jak organizace poukazují, v protikladu k ideálům „harmonického rozvoje člověka“, „lidské důstojnosti“ a „míru“, o kterých hovoří Olympijská charta.", uvádí Olympic Watch.

Zdá se, že nejdůležitějším bojem XXIX letních Olympijských her nebude boj o zlaté medaile. Bude to boj lidskosti za svobodu na straně jedné a totalitního režimu, který bude chtít využít všudypřítomných kamer k tomu, aby celému světu předvedl Čínu jako moderní a rychle se rozvíjející zemi, na straně druhé.

Zdroj: TZ Olympic Watch