Kao Č'-šeng, známy právnik obhajujúci ľudské práva (The Epoch Times)
Kao Č'-šeng, známy právnik obhajujúci ľudské práva (quitccp.org)

Hladovka právnika Kao Č'-šenga proti tyranii Čínskej komunistickej strany vyvolala štafetovú hladovku po celom svete. V nasledujúcom telefonickom rozhovore sme sa dotkli aktuálnej situácie týchto protestov a zároveň odhalili, čo sa snažia robiť vodcovia čínskeho komunistického režimu ohľadom jeho vplyvu na rastúce hnutie ľudských práv v Číne.

Mám pocit, že som pod väčším tlakom ako ktokoľvek na Zemi

Kao spočiatku hovoril o obrovskom tlaku, ktorý musí znášať. „Môj synovec pracoval v armáde. Vybavoval si, aby sa mohol stať vojakom, avšak jedného dňa si ho zavolali. Dostal otázku, či je synovec Kao Č'-šenga. Ten chlapec bol zvyčajne veľmi hrdý, keď ľudia spomenuli moje meno,“ povedalo Kao. „V tú noc ho prepustili a povedali mu, že sa má okamžite vrátiť domov, lebo vraj ‘To čo tvoj strýko teraz robí je veľmi nebezpečné.’“

Kao priviedol svojho synovca do Pekingu, kde si našiel prácu ako námedzný robotník. „Na druhý deň čo prišiel do práce, jeho šéf bol predvolaný na policajnú stanicu. Ešte stále je držaný vo väzbe.“ Kao si myslí, že toto zatknutie je časťou prenasledovania, ktoré vedie režim proti nemu a jeho rodine.

„Neviete si predstavaiť, aké barbarské a obscénne je ich zaobchádzanie! Robia takéto oprvrhnutiahodné veci, ktoré by sa neodvážil spraviť ani najhorší človek. Ako naše hnutie ľudských práv naberá v Číne na sile, určite to podráždi čínsky komunistický režim a oni na oplátku zavedú ešte barbarskejšie a ešte obscénnejšie metódy. Dúfam, že naši priatelia v zahraničí tomu budú venovať pozornosť,“ dúfa Kao.

Kao spomenul, že jeho priatelia často vidia jeho stránku, ktorá je pevná a rozhodná. Keď ho videli v jeho rodnom dobe v severnom Shaanxi, spoznali aj jeho druhú stránku. „Keď som písal o mojich rodinných príslušníkoch, o mojej matke, často mi tiekli slzy.“

Cíti, že je pod obrovským tlakom, a tak je preňho ťažké zakrývať svoje skutočné pocity. „Práve teraz sa cítim tak, ako by som bol pod väčším tlakom ako ktokoľvek na Zemi,“ povzdychol si Kao. „Čelíme gigantickej, krutej a bezohľadnej mašinérii.“

Nielen Kao cíti nátlak. Jeho známy, ďalší advokát za ľudské práva Guo Feixiang plánoval navštíviť priateľa, ktorý je univerzitným profesorom. 13. februára, predtým ako prišiel, viac ako desať policajtov stálo pred dverami profesora a držali železné tyče. Viackrát vošli do jeho domu, aby skontrolovali či už Guo neprišiel, hoci vedeli, že tam ešte nie je. „Čelíme režimu, ktorý si vonkajší svet dokáže iba ťažko predstaviť – režimu, ktorý vylúpil krajinu, získal moc použitím sily a potom použil všetku svoju zlú moc, aby potlačil ľudí a potlačil iné názory,“ povedal Kao.

Čo sa týka jeho hladovky, Kao zdôraznil, že ju nerobí ľahkomyseľne, ale ako poslednú možnosť, ktorá mu ostala. „Niektorí ľudia v Číne sa ma pýtali, či to, že som vyhlásil hladovku znamená, že sme sa vzdali snahy dosiahnuť spravodlivosť pomocou zákona. Povedla som im, že pokiaľ bude mať zákon akúkoľvek moc, stále ho budeme používať. Avšak v prípadoch, kedy je zákon absolútne nefunkčný, nám, aby sme nenechali zlé správanie nekontrolovane rásť, ostáva iba jedna metóda – použiť naše vlastné telá,“ povedal Kao.

Hladovka ako spôsob objasnenia pravdy vonkajšiemu svetu

„Myslíme si, že hladovka má dlhodobú hodnotu,“ povedal Kao.

Myslí si, že hladovka má svoju integračnú hodnotu, tým že spája všetky zdroje a zjednocuje silné stránky rôznych ľudí, čo je podobné ako keď praktizujúci Falun Gongu v Číne hovoria ľuďom o prenasledovaní svojich členov použitím materiálov a súkromných zdrojov. Kao povedal: „V súčasnosti svet nemôže vidieť účinok skupiny Falun Gong v Číne. Pohli s nami. Neúnavne objasňujú pravdu ľuďom; nie sú ako my. My máme začiatok a koniec, keď niečo robíme, avšak oni pracujú každý deň.“ Po práci chodí skupina Falun Gong do vidieckych oblastí počas večerov a nocí a hovoria fakty o ich prenasledovaní. „Toto účinkuje ako pokojná transformácia Číny a pomáha to celej čínskej spoločnosti pochopiť jadro zla komunistickej strany. Tento dopad na vývoj histórie nemožno podceniť.“

Kao pokračoval v tom, že všetci si musíme vážiť tento historický moment. „Musíme ho uchopiť.“

„Prečo boli nedávno mnohí advokáti a hnutia, vrátane tohto hladovkového hnutia, iniciované a postupne koordinované v harmónii? Toto hladovkové hnutie nie je cieľom, ktorý by chcel niekto dosiahnuť, ani nebolo iniciované Falun Gongom; je to skôr integrujúca sila reflektovaná nimi [skupinou Falun Gong], a zdrojmi sformovanými ich dlhodobou snahou. Preto hrali takúto úlohu v tejto historickej etape. Myslím si, že v žiadnej situácii by sme nemali mať nejaké spirituálne prekážky ohľadom toho, kto by mal zakladať, integrovať alebo spájať komunikáciu,“ pripojil Kao. Poukázal aj na to, že najväčším pozitívnym efektom hladoviek bola pomoc vonkajšiemu svetu, aby pochopil čínsky komunistický režim. Nedávno ho navštívili nemecké a novozélandské médiá. „V očiach cudzincov je Čína iba nedemokratickou krajinou,“ povedal redaktorom. „Takéto povrchné pochopenie nestačí. Povedal som im, že Čína nie je iba nedemokratická vláda; je to úplne neľudská, necivilizovaná, nemorálná a spiatočnícka vláda. Pokiaľ si neuvedomíte ich pravú podstatu, budete pri rokovaní s nimi ovplyvnení ich pravidlami a nariadeniami.“

Kao zdôraznil univerzálnosť hladovky, pretože sa jej môže zúčasniť ktokoľvek. „Každý Číňan by to mal brať ako niečo čo musí spraviť, podporiť jeden druhého“.

Čínsky komunistický režim je koreňom zločinov

V jednom  zo svojich otvorených listov vodcom čínskeho komunistického režimu Kao povedal, že koreňom kriminálneho správania sa ČKS je samotný komunistický systém. Dovoľuje ľuďom robiť hrozné veci, a tí, čo slúžia komunistickému systému sú sami obeťami, pretože ich ľudská povaha je ťažko poškodená ich nemorálnym a brutálnym správaním.

Kao vníma prenasledovanie Falun Gongu mimoriadne citlivo, ako spomenul aj vo svojom otvorenom liste. Poukazuje na to, že byrokracia komunistického systému uľahčuje prenasledovanie – každá jedna pridelená úloha je podrobná a nezávislá. Od nej závisí aj mzda alebo povýšenie. Nezáleží na tom, ako splnili svoje úlohy, alebo aké brutálne metódy použijú, pretože sa kontrolujú iba výsledky. Ak výsledky nie sú, utrpí tým mzda alebo postavenie.

Ďalším hlavným problém je to, že tí čo uskutočňujú prenasledovanie nemajú žiadnu vieru. Takže nemožno očakávať, že by rozumeli duchovným princípom nasledovníkov Falun Gongu. Tí čo nemajú žiadnu vieru, tým nezáleží na budúcnosti. Táto nebojácnosť povzbudzuje pokračovanie prenasledovania.

Bojujú proti mne vysokí hodnostári Čínskej komunistickej strany

Kao verí tomu, že čínski vodcovia Hu a Wen v skutočnosti nepodporujú prenasledovanie Falun Gongu. Gao si myslí, že súčasní vodcovia mu neublížia, pretože tým by zamedzili, aby sa mohlo rozpustiť prenasledovanie Falun Gongu pomocou rozpravy. „Preto by radi udržali situáciu, ktorá mi dáva určité množstvo slobody.“

Kao poukázal aj na to, že ak by bol uväznený, ľudia by sa vzdali nádeje, že v Číne raz bude vládnuť zákon. Koncom minulého roku vysokí funkcionári debatovali o tom, či ho zatknúť alebo nie. Niektorí ľudia si myslia, že by mal byť čo najskôr uväznený. Iní hovoria, že keďže čínsky komunistický režim hovorí o vládnutí podľa zákonov a toto očakáva celosvetová komunita aj čínski ľudia, zatknutie Kaa by odhalilo skutočnú situáciu a zmarilo nádej ľudí. „Potom, nech poviete čokoľvek, ľudia nebudú veriť tomu, že tu vládne nejaký zákon. Hoci v Číne nie je vláda zákona, ľudia si myslia, že ak ma nezatknú, je tu stále nádej vybudovať v budúcnosti právny systém.“

Nie je však jasné, ako bude vyzerať jeho budúcnosť. „Niektorí univerzitní profesori, ktorí majú kontakty s komunistickými vodcami, mi hovoria, že autority stále bojujú ohľadom mojej otázky. Stále nevedia, čo so mnou spraviť.“