Protestující drží vlajky Tibetu při příjezdučínského prezidenta do Velké Británie. (JACK TAYLOR/AFP/Getty Images)
Protestující drží vlajky Tibetu při příjezdu čínského prezidenta do Velké Británie. (JACK TAYLOR/AFP/Getty Images)
Festival tibetských filmů v Bratislavě zahájila MUDr. Iveta Plšeková, náměstkyně primátora města Bratislava. V úvodním slovu se zmínila o tom, že byla telefonicky a písemně kontaktována zástupcem Čínského velvyslanectví v Bratislavě, který jí chtěl od účasti na festivalu odradit.

Deník Epoch Times oslovil paní náměstkyni s dotazem na podrobnosti dopisu, který zaslalo čínské velvyslanectví. Po prozkoumání textu sdělení je patrné, že velvyslanectví obviňuje Tibetskou asociaci, která festival pořádá, z šíření „propagandy tibetských separatistů“ a boje za „nezávislost Tibetu“. Zástupce ambasády Wang Ruixiang v dopise vysvětluje boj za „nezávislost Tibetu“ jako snahu o územní odtržení Tibetu od Číny.

„Velvyslanectví je toho názoru, že letošní Festival tibetských filmů organizovaný Tibetskou asociací je propagandou zájmů Tibetských separatistů pod zástěrkou kulturní události,“ uvádí zástupce čínského velvyslanectví v Bratislavě Wang Ruixiang v dopise adresovaném náměstkyni primátora města Bratislava MUDr. Ivetě Plšekové, v němž prohlašuje, že festival v minulosti šířil „mnoho nepravd, které poskvrnily obraz Číny“.

Zástupce velvyslanectví v dopise dále prohlašuje, že po jeho „upozornění“ od své účasti zástupci Migračního úřadu Ministerstva vnitra SR (MV SR) upustili. Na dotaz Epoch Times uvedl mluvčí MV SR Petar Lazarov, že „účasť Migračného úradu MV SR bola zrušená z dôvodu plnenia iných pracovných povinností. MÚ MV SR nemá vedomosť  o tom, že by bol festival propagáciou tibetských separatistov a vzhľadom na oblasť svojej pôsobnosti túto otázku ani neskúmal. Plánovaná prednáška bola zameraná na tému azylu, ktorá do oblasti pôsobnosti MÚ patrí“.

Iveta Plšeková je spolu s Ernestom Huskom (na foto u prostred) iniciátorkou medzinárodnej kampane Vlajka pre Tibet na Slovensku. (tibetania.sk)
Iveta Plšeková je spolu s Ernestom Huskom iniciátorkou medzinárodnej kampane Vlajka pre Tibet na Slovensku. (zľava) Jampa Tashi, Iveta Plšeková, Ernest Huska a Matej Medvecký v Primaciálnom paláci. (tibetania.sk)

Tvrzení zástupce velvyslanectví se neshoduje s prohlášením mluvčího MV SR ani s prohlášením zástupce Tibestské asociace pana Matěje Medveckého. „Festival tibetských filmov je kultúrna udalosť, ktorej cieľom je prezentácia hodnôt tibetskej kultúry, bohatstva a tiež informovanie o minulej aj aktuálnej situácii v Tibete. V neposlednom rade festival podporuje otázku integrácie utečencov a scitlivovanie verejnej mienky na Slovensku,“ uvedl Medvecký při komunikaci s Epoch Times.


Vyjádření zainteresovaných stran k dopisu čínského velvyslanectví vzbuzuje důvodné podezření, že záměrně zkreslilo skutečnosti a vzneslo falešná obvinění.


Medvecký komentoval také obvinění čínského velvyslanectví z šíření „propagandy“. „Cieľom festivalu nie je žiadny druh propagandy a Tibetská asociácia nepodporuje myšlienky úplného oddelenia Tibetu od Číny. Tibetská asociácia prispieva najmä k ochrane tibetskej kultúry a jej uchovania pre budúce generácie.“

Medvecký přiznává, že se díky některému z filmů mohl někomu zhoršit pohled na Čínu. „ Ak sa tak ale stalo, musím upozorniť, že išlo o poukázanie na aktivity, ktoré Čínska ľudová republika (ČĽR) vykonáva na území Tibetu. A za tieto aktivity je zodpovedná samotná ČĽR. My by sme boli veľmi šťastní, ak by ich ČĽR prestala vykonávať, ak by Tibeťanom zaručila základné ľudské práva a slobody a zároveň by sa nemusela báť o svoj obraz,“ dodává Medvecký.

Diplomatická podloudnost

Vyjádření zainteresovaných stran k dopisu čínského velvyslanectví vzbuzuje důvodné podezření, že velvyslanectví záměrně zkreslovalo skutečnosti a vzneslo falešná obvinění. V případě tvrzení o důvodu upuštění zástupce Migračního úřadu od účasti lze hovořit minimálně o dezinformaci.

Samotný dopis hodnotí negativně také Peter Weisenbacher, PhD., který zastává post výkonného ředitele Institutu lidských práv v Bratislavě. „Informácie šírené Vyslanectvom ČĽR sú tendenčné a zpolitizované, majú za cieľ narúšať kultúrny a spoločenský život v Bratislave, vyvolávať nepokoj a šíriť intoleranciu,“ zhodnotil znění dopisu Weisenbacher v e-mailové komunikaci s Epoch Times.

Podle Institutu lidských práv nemá a nemůže mít názor čínského velvyslanectví žádný vliv na „právo svobody projevu, právo menšin realizovat svojí kulturu a právo národů na sebeurčení“.

Ukazuje se také, že ani na straně MV SR není úplně jasné, zda odmítlo účast, kvůli nátlaku velvyslanectví či nikoliv. „Z našich zdrojů vím, že Migrační úřad opravdu odmítl účast na festivalu kvůli výzvě čínského velvyslanectví. Ale navenek to takto samozřejmě prezentovat nemohou, protože by to vypadalo špatně. Měla na to mít vliv i plánovaná Ficova cesta do Číny,“ uvedl zdroj Tibestské asociace, který chtěl zůstat v anonymitě.

Dopis jako důkaz o porušování lidských práv

Fotografie části dopisu adresovaném náměstkyni primátora města Bratislava MUDr. Ivetě Plšekové.
Fotografie části dopisu adresovaného náměstkyni primátora města Bratislava MUDr. Ivetě Plšekové.
Weisenbacher komentoval také fakt, že pokud by nějaká země jednala v Číně jako čínské velvyslanectví na Slovensku, velmi pravděpodobně by čínský režim začal důrazně protestovat proti „vměšování se do záležitostí jejich státu“, jak se již v minulosti opakovaně stalo.

„Fakt, že čínska diplomatická misia takto jedná iba dokladá naše dlhodobé tvrdenie, že vláda v Pekingu programovo nerešpektuje ľudské práva, vrátane práv menšín,“ míní Weisenbacher. „Pričom alarmujúce je, že sa začína dožadovať takéhoto správania aj od predstaviteľov iných krajín, čím sa snaží svoje neospravedlniteľné správanie normalizovať. Vyjadrenia v liste hraničia s urážkou občanov Slovenskej republiky ako zvrchovaného štátu a obyvateľov mesta Bratislava, ktorí si svojich predstaviteľov demokraticky zvolili.“

Podobně situaci komentoval také zástupce Tibetské asociace Matej Medvecky. „Nátlak, vyvíjaný ambasádou ČĽR na Slovensku, je len potvrdením zlej politickej situácie v Tibete a snahy ČĽR tieto skutočnosti zatajiť a bagatelizovať. Tibetská asociácia želá lídrom a predstaviteľom ČĽR, aby v ich srdciach zavládol mier a aby dokázali svoju energiu zamerať na blaho svojho ľudu.“

Čínské velvyslanectví na dotaz Epoch Times nereagovalo. Nebylo tedy možné získat jejich vyjádření k celé ituaci. Článek byl zaslán na adresu Velvyslanectví, které má stále možnost se k němu dodatečně vyjádřit.

Jaká je situace v Tibetu

Čínský režim opakovaně prohlašuje, že Tibeťané usilují o odtržení území Tibetu od Číny, čímž odvádí pozornost od skutečného smyslu apelů a stížností ze strany původních obyvatel Tibetu. Protesty Tibeťanů jsou v drtivé většině vedeny především proti násilným praktikám vedeným Čínskou komunistickou stranou na území Tibetu proti původnímu obyvatelstvu, jejich víře a kultuře.

Protože protesty a jednání mezi Tibetskou exilovou vládou a čínským režimem již trvají několik let, je velmi nepravděpodobné, že by si čínský režim skutečností nebyl vědom. Vyjádření velvyslanectví k Festivalu tibetských filmů buďto obsahuje záměrné dezinformace nebo je odrazem velmi nepravděpodobné neschopnosti pochopit podstatu několik let trvajících protestů Tibeťanů.

Jedná se zejména o protesty proti potlačování svobody mít vlastní kulturu, náboženství a víru. Zprávy z Tibetu potvrzují, že dochází k dovážení etnických Číňanů na území Tibetu, potlačování obyvatelstva původního za účelem jeho konečné „převýchovy“, ničení chrámů a neúctě k duchovnímu a kulturnímu bohatství Tibetu.

Pokud přihlédneme k soudnímu procesu, který v roce 2014 započal u argentinského soudu ve věci obvinění čínského režimu z genocidy a zločinů proti lidskosti páchaných v minulosti na území Tibetu, je pravděpodobné, že se na území Tibetu skutečně něco odehrává.

Podle ověřených zpráv zahraničních zpravodajů z Tibetu a nevládních organizací stály represe čínského režimu životy mnoha Tibeťanů a místní kultura byla již značně poničena. Desítky tisíc Tibeťanů emigrovaly zejména na území Indie.

Článek byl aktualizován 1. prosince 2015