20131119-matka
Ilustr. foto. (Ian Riley/Flickr.com)

Čínský znak pro „spravedlivost“ 義 (yì) obsahuje velkou škálu významů souvisejících s morálkou, loajalitou, spravedlností a důvěryhodností. Je to jeden ze základních konceptů tradiční čínské kultury.

Mezi mnoha pověstmi o čínských historických postavách symbolizujících spravedlivost je i jedna o spravedlivé ženě, které zamezila vpádu útočících vojsk.

Během období Jara a Podzimu (770 – 476 př. n. l.) zaútočil stát Čchi na stát Lu. Vojáci útočící armády spatřili ženu ze státu Lu, jak se snaží utéct z města. V jedné ruce třímala batole a druhou za sebou táhla další dítě.

Když ji začal jeden z vojáků ze státu Čchi pronásledovat, pustila z ruky starší dítě a ponechala si jen to, které nesla v ruce. Voják ji zanedlouho doběhl a zeptal se: „Proč sis nechala jen jedno dítě a druhé opustila?“

Žena odpověděla: „Dítě, které jsem nesla, je dítě mého staršího bratra. Dítě, které jsem opustila, byl můj vlastní syn. Nemohla jsem si ponechat obě, a tak jsem opustila svého syna.“

Když se o její odpovědi dozvěděl generál státu Čchi, nechal si ji přivést a otázal se: „Které dítě miluješ víc, syna svého bratra nebo vlastního syna?“ Žena odvětila: „Láska, kterou chovám ke svému synu, je láska sobecká. Ale mám smysl spravedlivosti vůči synu mého bratra. I když mi láme srdce opustit vlastní dítě, správná věc je ponechat si dítě mého bratra.“

Generál následně nechal zastavit útok proti nepřátelskému státu se slovy: „Dokonce i žena ze státu Lu hluboce rozumí významu spravedlivosti. Jak mohu útočit na tak spravedlivý stát?“

Chci zůstat jak naživu, tak i spravedlivý. Ale když nemohu být obojí, vzdám se svého života a budu spravedlivý.

  Staré čínské rčení

Armáda Čchi se stáhla a žena i obě děti se vrátily domů v bezpečí. Když se vládce Lu o tomto příběhu dozvěděl, zaslal ženě spoustu darů a udělil jí titul „Spravedlivá paní“.

Staré čínské rčení praví: „Chci být jak naživu, tak i spravedlivý. Ale když nemohu být obojí, vzdám se svého života a budu spravedlivý.“

„Spravedlivost“ umožňuje člověku, aby rozeznal dobré od špatného a byl čestný, racionální
a morální. Pomáhá společnosti zůstat stabilní a napomáhá harmonickým vztahům mezi lidmi.

Převzato a upraveno z Minghui.org.

Přeložil:Pavel Porubiak