20131114-zed
Část Velké Zdi v Číně u města Ťin-šan-ling v provincii Che-pej, 20. října roku 2012. Slavný doktor Pchi Tung se narodil v jižní části Che-pej, o pacienty se staral s velkou péčí a někdy poskytoval chudým léky a ošetření i zdarma. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)
 
Pchi Tung byl známý doktor tradiční čínské medicíny během dynastie Východní Han (25 – 220 n. l.). Byl znám svou moudrostí a široce respektován pro své mimořádné lékařské schopnosti a ušlechtilou lékařskou etiku. Jeho život nám připomíná, že vysoké mravní zásady po nás vyžadují oběti, ale přináší také velké odměny.
 

Kromě zdravotnických znalostí byl Pchi Tung rovněž znalcem vojenské strategie, psal výjimečně přesvědčivá pojednání a byl pomocníkem císaře Liou-sioua, zakladatele dynastie Východní Han.

Při ošetřování pacientů zapomínal Pchi Tung i jíst a pít. Léčil všechny s velkou péčí a bez preferencí. Nezáleželo mu na tom, jestli jsou bohatí nebo chudí. Když za ním přišli nemajetní lidé, někdy jim poskytl bezplatně léčbu i léky, a vždy každému ochotně pomáhal. I když ošetřoval krále nebo vysoké úředníky, nikdy po nich nežádal víc než po ostatních.

Král lékařů

Jednou byl Pchi Tung předvolán na císařský dvůr, aby vyléčil nemocnou princeznu. Její trápení posoudil jako chronické zažívací potíže vedoucí k nechutenství. Lékař tedy pro ni připravil pilulku. Když si ji princezna vzala, pocítila neprodleně žaludeční nevolnost a začala zvracet. Začala pak pít více vody, o několik dní později se jí vrátila chuť k jídlu a zlepšila se jí pleť.

Po vyléčení princezny se Pchi Tung bál, že by mu císař mohl nabídnout její ruku, a tak se urychleně vrátil do své domoviny.Panovník chtěl svou vděčnost přesto vyjádřit, a tak Pchi Tungovi udělil titul „Král lékařů“ a nechal mu v jeho rodném městě vystavět několik chrámů.

Oddaný syn

Brzy poté, co mu byla tato čest prokázána, se Pchi Tung dozvěděl, že je jižní část Číny zaplavena morem. Odcestoval proto na místo, aby tam léčil choré. Mezitím však došlo k nepříjemné situaci, že mu doma onemocněla matka.

Pchi Tungův bratr mu poslal dopis popisující příznaky matčiny nemoci, ale i když Pchi Tunga matčina nemoc velmi trápila, měl na jihu příliš mnoho pacientů a nemohl je opustit. Na takovou dálku však věhlasný doktor nemohl najít žádný lék, kterým by matku vyléčil.

Churavé matce Pchi tung velmi chyběl, a tak se jeho bratr rozhodl přivést ji za ním na jih.

Pchi Tung začal zjišťovat diagnózu své matky hned po jejím příjezdu, ale stejně ji nedokázal vyléčit, protože postrádal správný lék. Matce se po nějaké době začalo velice stýskat po domově, a tak Pchi Tung požádal bratra, aby ji vzal zpět domů.

Jejich rozloučení bylo smutné. Se slzami v očích povídá Pchi Tung své matce: „Není tomu tak, že bych k tobě nechoval synovskou lásku, jen nejsem dost moudrý na to, abych pro tebe našel správnou medicínu. I když mohu vyléčit nemoci tolika lidí, chorobu vlastní matky vyléčit nedokáži, neboť léky na ni lze v tomto lidském světě sehnat jen velmi těžko. Ten správný lék najdeš jen smilováním bohů, jako odměnu za mé úsilí zachraňovat druhé.“

Popřál tedy matce všechno dobré a poradil jí, ať se o sebe dobře stará, že snad bude mít v blízké budoucnosti štěstí a na správný lék narazí.

Po cestě domů dostala matka žízeň. Byli ale daleko od nejbližšího obydlí a nemohli žádnou čistou vodu najít. Pchi Tungův bratr se proto rozhodl, že matku nechá u cesty a půjde sám cennou tekutinu hledat. V jasanovém lese našel lebku, ve které byla voda a dva hadi hrající si uvnitř. Vzal tedy lebku, přinesl ji své matce a povídá: „Drahá matko, prosím, zavři oči a vypij vodu z této lebky.“ Stařenka byla tak žíznivá, že oči zavřela a vodu opravdu vypila. Zanedlouho poté se cítila mnohem lépe.

Oba cestovatelé šli dál, a když procházeli kolem malé vísky, matka dostala obrovský hlad. Ve vesnici ale nebyly žádné restaurace, a tak musel jít syn žebrat mezi vesničany.Naštěstí byla ve vesnici jedna rodina, která právě porodila dvojčata. Novopečená maminka byla slepá a její muž byl mrzák, ale oba byli převelice šťastní, že mají dvojčata.

Jakmile slyšeli, že je venku žebrák, dali mu jídlo, které jim zbylo od oběda – misku plané rýže a vejce. Zcela náhodou mělo vejce dva žloutky.Pchiova matka se cítila po pozření pokrmu daleko silnější a byla schopna ujít celou vzdálenost až k domovu po svých. Krátce po návratu se úplně uzdravila.

Netrvalo to dlouho a bratr dostal od Pchi Tunga dopis, kde stálo: „Pokud by mohla naše matka vypít přírodní vodu, v níž si budou hrát dva hadi, a sníst vejce se dvěma žloutky a planou rýži uvařenou slepou ženou s ochrnutým manželem, její nemoc se vyléčí. Sehnat takové věci je ovšem velmi těžké, takže by to musela být náhoda.“ Pchi Tung se také nedočkavě dožadoval zvědět, jaký je zdravotní stav matky.

Jeho bratr byl velmi udiven, když zjistil, že to, co matka získala po cestě domů, bylo přesně to, co jí předepsal Pchi Tung. Odepsal tedy Pchi Tungovi se slovy, že matka se uzdravila přesně tak, jak to bylo popsáno v dopise.

Pchi Tung dopis od bratra četl se slzami řinoucími se po tváři. Pro sebe si řekl: „Tak je to pravda, že dobří lidé jsou odměněni. Děkuji bohům za to, že dali matce lék potřebný k jejímu vyléčení. Já, Pchi Tung, budu dál následovat zákony vesmíru, učiním víc dobrých skutků, a zachráním víc lidí, abych vyjádřil svoji vděčnost za boží smilování.“

small United States Přeložil: Pavel Porubiak

 

Čtěte také:

Nesprávné návyky ve stravování vedou k žaludečním potížím – jak se jim vyhnout?

Připravte si tělo na podzim – tipy podle čínské medicíny

Čínská medicína v Česku – zájem o léčbu i studium roste