Levitace je označení používané k popisu vznášení se předmětů či živých tvorů za moderní vědou neobjasněných okolností.

Levitující sv. Josef Kopertinský na obrazu Ludovica Mazzantiho. (Volné dílo)
Levitující sv. Josef Kopertinský na obrazu Ludovica Mazzantiho. (Volné dílo)

O takzvané extatické levitaci v kostele pojednal mnichovský profesor historie Joseph von Gör­res ve své publikaci Křesťanská mystika (Die christ­liche Mystik), jejíž výtisk se datuje do období let 1836-1842.

V této knize uvedl na 27 případů extatické levitace. Toto nevysvětlitelné vznášení se vždy dělo, když byly pozorované osoby ve stavu extáze neboli vytržení, jejich vědomí se oslabilo a byli ovládáni neznámými silami.

Naproti tomu historicky existují také záznamy o duchovních školách, u nichž je levitace přímo spojována s takzvaným "hlavním vědomím" člověka nebo jinak "hlavní prapůvodní duší", vyhýbají se tedy stavu vytržení a jejich vznášení je jimi přímo ovládáno. O těchto případech se v tomto článku nezmiňujeme.

Jedním z těch, kteří se údajně dokázali samovolně vznášet, byl František z Assisi, který se v mladickém nadšení rozhodl putovat do Říma, kde hledal duchovní vedení. Tam jej však čekalo obrovské zklamání, když spatřil bohatství církve a chudobu lidí.

František putoval po kraji, pomáhal chudým a rozdával svůj majetek, hlásal absolutní chudobu a úplné odevzdání do vůle Boží.

V pozdějších letech byl František z Assisi často viděn, jak při modlitbě levituje několik stop nad zemí (1 stopa = 30,48 cm). Lidé, kteří jeho levitaci zažili, jsou historiky označováni jako svědkové naprosto důvěryhodní a bezúhonní.

V životopise, který vznikl přibližně sto let po jeho smrti, se píše, že se František při modlitbě vznášel v korunách stromů.

Josef  Kopertinský se údajně před zraky lidí vznesl, když v Kopertinu vycházelo procesí k uctění svatého Františka do kostela a on byl v jeho čele jako kněz. Tehdy se údajně vznesl ze země až na úroveň kazatelny a zůstal ve vytržení nehybně viset ve vzduchu před očima davu.

Jeho levitace se údajně často opakovaly před očima věřících, kteří se sbíhali v údivu, zatímco lékaři a vědci Josefa podrobně zkoumali a pokoušeli se pochopit, jak je možné, že se jeho tělo dokáže samovolně vznášet ve vzduchu. Lidé, kteří jej viděli se vznášet, údajně v ohromení křičeli, plakali, vzývali Boha a prosili ho o milosrdenství.

O Josefa Kopertinského se také zajímalo takzvané Svaté oficium (jinak řečeno inkvizice), která jej nakonec přivedla před tribunál. Nikdo se jej však neodvážil odsoudit za údajné obluzování davů, protože se vznášel i před zraky papeže a shromážděných kardinálů.

Z českých historických postav se v záznamech Josepha von Gör­rese objevila také česká princezna a nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., která byla rovněž spatřena, jak se v modlitbách vznáší nad zemí, později proslula jako Svatá Anežka Česká.

Von Gör­res uvádí řadu dalších jmen světců, kteří se údajně dokázali z nevysvětlitelných důvodů vznášet. Mezi nimi jsou například sv. Ambrož Sensedonio, sv. Filip z Néri, sv. Terezie z Avily, sv. Tomáš Akvinský, sv. Sa­viour z Horty, sv. Tomáš z Vilanovy, sv. Kateřina ze Sienny a mnozí další.

Zdroje: 1, http://necyklopedie.wikia.com

 

Druhá část: Historie levitace II. – Mystik Schindler na dvoře Františka I.

Třetí část: Historie levitace III. – Nejvýznamnější levitátor 19. století Daniel Dunglas Home


Čtěte také:

Létající holčička z Ruska? (Video)

Tibetské zpívající mísy způsobují levitaci vody (video)

Co skutečně viděli a malovali renesanční umělci

Kameny z Icy – jsou prehistorické kameny v peruánském muzeu knihovnou dávné civilizace?