svatek levaku
Ruka leváka. (Brian Lary/SXC)

V populaci činí počet lidí, kteří obratněji používají levou ruku místo pravé, asi deset procent. Levorukost donedávna platila za společenský hendicap, teprve v posledních letech společnost odňala masku předsudků a leváci si konečně mohou oddychnout a  svoji výjimečnost mohou dokonce i oslavit - od roku 1976 se třináctý srpen slaví jako svátek všech leváků - tedy těch, kteří levou rukou pevně vládnou...

Leváctví - trauma nebo prokletí?

Už od pradávna neměli leváci na růžích ustláno. Jejich místo bylo často na okraji společnosti. Přitom levorukost neboli sinistralita, lefthandness nebo leváctví tu jsou už od dob, co jsou lidé lidmi. Jde jen o to, že se levorucí lidé narodili s dominantní pravou mozkovou hemisférou, která řídí motorickou koordinaci, a tak používají levou ruku obratněji než pravou a často nejen ruku ( noha, sluch, zrak,...) a mimo to mají také třeba větší nadání pro prostorové vnímání nebo skvělý pozorovací talent.

Historie se však k levákům chovala poměrně barbarsky. Dávné národy a společenství lidí považovali levorukost za negativní znak. Staří Římané, Číňané, některé africké národy, mnohé evropské rasy považovali leváky za společenské vyděděnce. Eskymáci viděli v levácích čaroděje, křestané zase projev ďábla. V Indii, Indonésii nebo arabském světě je levá ruka považovaná za nečistou. A tak se pravorucí snažili o nápravu leváků násilným převychováním, tresty, vydělením leváků z běžné pravoruké společnosti.

Význam slova levý

Také samotné slovo "levý" nese negativní podtext. Levý většinou znamená nespolehlivý, zlý, hloupý, atd. I čeština preferuje slovo pravý, které je spojováno s právem nebo spravedlností, a nejinak je to i jinde v Evropě. Český jazyk už tak nelehký úděl levákům zrovna moc neulehčil. Rčení typu: Je levý jak šavle, má obě ruce levé, levárna, levota, levoboček jasně hovoří proti levákům.

Leváctví ve světle vědy

Problematikou levorukosti se zabývalo mnoho vědeckých výzkumů. Některé studie vymýtily mnohé předsudky o levácích, jiné zase tvrdí opak. Prostě fenomén leváctví nebyl prozatím zcela objasněn. Poslední výzkum přinesl informaci, že levorukost způsobuje gen LRRTM1, který má vliv na to, která část mozku kontroluje řeč a emoce. Tento gen se dědí. Navíc je LRRTM1 také genem nesoucím riziko schoizofrenie. Naštěstí si leváci mohou oddechnout - přímá souvislost mezi leváctvím a schizofrenií se dosud nepotvrdila. Tým australských vědců zase přišel s poznatkem, že leváci "mají navrch" v počítačových a sportovních hrách. Francouzští vědci potvrzují větší zručnost levorukých při ručních soubojích. Věda však v minulosti napáchala někdy více škody než užitku. Kriminální psychiatr a neurolog C. Lombrosa tvrdil, že leváctví je degenerativní znak, který vede ke zločinnosti. Některé vědecké týmy přišly s teorií, že leváctví způsobuje poruchy psaní, čtení, řeči, koktavost, neobratnost, neklid, změny v chování atd. Příčina této teorie se ukázala až mnohem později, když bylo zjištěno, že k těmto poruchám přispělo tzv. násilné přecvičování leváků na praváky.

Přecvičování leváků - smutný pokus o převýchovu...

Leváci byli v průběhu historie násilně předěláváni na praváky. Dětem tyto metody způsobily traumata leckdy i na celý život. I vláda tehdejšího Československa věřila, že předělá nepředělatelné. Tyto pokusy skončily až v roce 1967, kdy byly k úlevě leváků konečně zastaveny. Tato nesmyslná převýchova se děla v mnoha zemích světa.

Když levá je víc než pravá...

Existují oblasti, ve kterých mají leváci navrch. Jedná se o některé sporty jako box, tenis, lukostřelba nebo baseball. Také levorucí šermíři měli výhodu v boji. Pravá hemisféra pracuje více s emocemi a tak se z řad leváků rekrutují mnozí nadaní umělci géniové. Mezi leváky se proslavili A. Einstein, J. W. Goethe, Ch. Chaplin, Napoleon, Leonardo da Vinci, M. Navrátilová, J. Bohdalová, J. Jirásková, B. Clinton, V . Ráž,  M. Monroe nebo členové rodiny Simpsonových.

Blýská se na lepší časy?

Po dlouhých staletích jsou leváci konečně považováni za právoplatné členy společnosti. Nedávno byl slavnostně v Česku otevřen první specializovaný obchod pro levoruké. To je veliký úspěch, protože ač je toto jinde ve světě běžné, u nás se jedná o novinku. Prodávají zde pracovní nástroje, nářadí, předměty denní potřeby, i školní pomůcky pro děti - prostě vše pro leváky. A tak se všichni malí i velcí leváci mohou radovat.  Že by se blýskalo na lepší časy?